SPECIES PLANTARUM — CAROLUS LINNAEUS — Tomus I. 1753.

CAROLUS LINNAEUS

SPECIES PLANTARUM, EXHIBENTES PLANTAS RITE COGNITAS, AD GENERA RELATAS, CUM Secundum SYSTEMA SEXUALE DIGESTAS.

Tomus I. 1753.

Classis I. MONANDRIA

Classis II. DIANDRIA

Classis III. TRIANDRIA

EDRA KONG. MAJESTETERS

CARL LINNÆUS.

LECTORI ÆQUO.

Homo sui conscius observat MUNDUM esse omnipotentis theatrum, undique adornatum summis Omnisciæ sapientiæ miraculis, se vero in hunc, tamquam Hospitem introductum, ut hisce deliciis sese delectando magnificentiam Domini agnoscat. Indignus profecto is censendus hospes, qui, pecoris instar, tantum gulæ inservit, nec magnalia possessoris intueri atque æstimare novit.

HOSPITES ut digni evadamus orbis, opera hæc Creatoris scrutari nobis necesse est, quæ ita cum nostris commodis combinavit summum Ens, ut eis, unde omnia nostra bona desumimus, carere nulla ratione quæamus; & quo magis hæc intelligimus, eo etjam plura in usum generis humani cedunt.

COGNITIONEM horum ut rite acquiramus, singula distincta Idea & distincto Nomine complecti oportet, quibus sepositis copia rerum nos obruat necesse est, & commercium omne, deficiente communi lingua, cessabit.

SCIENTIA NATURÆ inde inter Homines nata est, quæ comprehendit sub Physica & Chemia Elementa, sub Zoologia, Botanica, Lithologia tria Naturæ regna.

REM HERBARIAM heic libare lubet, quæ quondam paucarum plantarum erat Scientia; hodie vero copia delectorum evasit omnium amplissima.

INVENTORUM recentioris ævi indefessis laboribus notitiam debemus plurium Plantarum, quam omnibus priscorum temporum eruditis, inter quos imprimis nominandi Clusius, Columna, Bauhini, Hermannus, Rheede, Sherardus, Rajus, Plukenetius, Tournefortius, Plumierus, Vaillantius, Dillenius, Gmelinus.

NOTITIA plantarum constabat quondam Nominibus arbitrariis, memoriæ tabulæ infixis, quam vacillantem Icones sublevabant.

SYSTEMATICORUM sapientia indagavit ordinem qui memoriæ succurreret, & scientiam solidis fundamentis inædificaret, quem debemus Principibus Viris Gesnero, Cæsalpino, Bauhino, Morisono, Hermanno, Tournefortio, Vaillantio, Dillenio, aliisque.

ARIADNEUM hoc filum Systematicorum terminabatur Generibus, quod tentavi ad Species usque extendere, confectis legitimis harum differentiis, ut etjam in hisce sua sibi constaret certitudo, quum omnis vera cognitio cognitione specierum innitatur; hac enim dificiente vacillat & historia, ut in plerisque Peregrinatorum diariis.

SPECIES plantarum ut mihi familiares redderem, peragravi Alpes Lapponicas: totam Sueciam: partem Norvegiæ, Daniæ, Germaniæ, Belgii, Angliæ, Galliæ: perquisivi deinde HORTOS Botanicos: Parisinum, Oxoniensem, Chelsejanum, Hartecampensem, Leidensem, Ultrajectinum, Amstelædamensem, Upsaliensem aliosque: evolvi etjam HERBARIA Burseri, Hermanni, Cliffortii, Burmanni, Gronovii, Royeni, Sloanei, Sherardi, Bobarti, Milleri, Suriani, Tournefortii, Vaillantii, Jussiæi, Bæckii &c. Meo suasu DISCIPULI quondam dilectissimi: P. Kalmius Canadam, F. Hasselquist Ægyptum, P. Osbeck Chinam, P. Lœfling Hispaniam, Montin Lapponiam adire, plantasque lectas mecum communicarunt. E variis terris demum misere Amici BOTANICI semina plantasque siccas non paucas, uti B. Jussieu, Royenus, J. Gesnerus, Wachendorfius, Sibtorpius, Montius, Gleditschius, Krascheninnikoffius, Minuartius, Velezius, nec non O. Munchhausen L. B, S. C. Bielke L. B, J. Rathgeb Equ. Demidoff Nob. Collinson, Torèn, Braad, aliisque. Clifford omnes quas in duplo habuit: Lagerström indiæ orientalis plurimas: Gronovius plerasque Virginicas & Gmelinus Sibericas facile omnes, at Sauvagesius integrum suum thesaurum plantarum dedit, exemplo raro & inaudito, unde factum, ut copiam plantarum obtinuerim non mediocrem.

DIFFERENTIAS Specificas antehac Plantis non paucis imposui in Flora Lapponica, Suecica, Zeylanica, in Horto Cliffortiano, Upsaliensi. Iisdem principiis institere præstantissimi Botanici Gronovius, Royenus, Wachendorff, Gorter, B. Jussiæus, Le Monier, Gvettard, Dalibard, Sauvages, Colden, Hill, inque non paucis Hallerus, Gmelinus aliique, quorum opera plurimæ Species evasere ratæ & evidentes.

NOMINA hæc passim dispersa in gratiam studiosorum consultum duxi colligere, acquisitas dein plantas addere, inque unum Systema reducere; at vero pluribus Speciebus observatis, præstantioribus notis detectis, aptioribus Terminis cusis, debui interdum differentias emendare, antea quamvis optimas.

Characteres essentiales pro NOMINE SPECIFICO constituere non levidense opus est; requirit enim Specierum plurium accuratam cognitionem, harum attentissimam partium indagationem, differentium selectionem, Terminorum denique artis propriam applicationem, ut evadant compendiosissimi tutissimique.

NON VISAS plantas heic omisi, toties elusus ab auctoribus, ne dubia certissimis miscerem; si vero aliquando contigerit non sufficienter inspexisse plantam, vel specimen imperfectum obtinuisse, signo † hoc notavi, ut alii eandem accuratius examinent.

Non nominatas in hoc Libello plantas, si quis ad me mittere velit, eas in proxima editione V. D. recensebo cum honorifica recensione datoris.

NUMERUM plantarum totius orbis longe parciorem esse, quam vulgo creditur, satis certo calculo intellexi, utpote qui vix ac ne vix 10000 attingat.

TRIVIALIA nomina in margine apposui, ut missis ambagibus, uno quamlibet Herbam nomine complecti queamus; hæc vero absque selectu potui, quippe quem alius dies poscit. Caveant autem quam sanctissime omnes sani Botanici, umquam proponere nomen triviale sine sufficienti differentia specifica, ne ruat in pristinam barbariem scientia.

SYNONYNA paucissima in EUROPÆIS plantis adhibui, contentus C. Bauhino & Iconographo præstantiore; in EXOTICIS vero plura, quum difficiliora minusque trita sint.

DESCRIPTIONES tantum in obscuris adhibere necessum fuit, easque sine ambagibus, ut obtinerem compendium tironibus gratum.

LOCA natalia more meo adjeci, inque notissimis Fruticantes ♄, Perennes ♃, Biennes ♂, Annuas ☉ notavi.

GENERA nonnulla nova, nonnulla immutata adhibui, quæ in nova editione Generum plantarum propediem sistere animus est.

ADVERSARIORUM tela nunquam retorsi: acerrima convitia, insimulationes, cavillationes, buccinationes, (præstantiorum longe Virorum, omni ævo, laboris præmia) tranquillo animo sustinui, nec suis auctoribus hæc invideo, si inde ipsis apud vulgus gloria major. Fero hæc, quæ in me ne capillum quidem mutant, & cur non ferrem iniquos, qui a veris Botanicis & quidem consummatissimis, quibus assurgere debent illi, summis cumulatus sum encomiis. Parem deinde adversariis referre gratiam, nec anni ingravescentes, nec munus, quo fungor, nec mei mores patiuntur. Quod mihi superest brevioris ævi, tranquillus utilioribus observationibus impendam. Res naturales enim proprio privilegio munitæ persistunt, ut quemadmodum errores in his commissi a nullo defendi, ita nec veritates observationibus innixæ a toto eruditorum orbe conculcari possint; judices itaque provoco seros Nepotes:

Pascitur in vivis livor, post fata quiescit,
Tum suus ex merito quemque tuetur honos.

Classis I. MONANDRIA

MONOGYNIA.

CANNA.

Indica.

1. Canna foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. Roy. lugdb. 11. Fl. zeyl. 1. Hort. ups. 1.

Canna spatulis bifloris. Hort. cliff. 1.

Arundo indica latifolia. Bauh. pin. 19.

Habitat inter tropicos Asiæ, Africæ, Americæ. ♃

angustifol.

2. Canna foliis lanceolatis petiolatis nervosis.

Canna foliis lanceolatis petiolatis. Hort. cliff. 1.

Arundo indica florida angustifolia. Moris. hist. 3. p. 250. s. 8. t. 14. f. 6.

Habitat inter tropicos Americæ: Umbrosis spongiosis. ♃

glauca.

3. Canna foliis lanceolatis petiolatis enervibus. Roy. lugdb. 11.

Canna foliis enervibus. Virid. cliff. 104.

Cannoides. Hort. cliff. 488.

Canna Acorus glaucophyllus, ampliore flore, iridis palustris facie. Dill. elth. 69. t. 59. f. 69.

Habitat in Carolina ? ♃

AMOMUM.

Zingiber.

1. Amomum scapo nudo, spica ovata. Hort. cliff. 3. Hort. ups. 1. Flor. zeyl. 3. Mat. med. 1. Roy. lugdb. 12.

Zingiber. Bauh. pin. 35.

Habitat in Indiis inter tropicos. ♃

Zerumbet.

2. Amomum scapo nudo, spica oblonga obtusa. Hort. cliff. 3. Hort. ups. 1. Fl. zeyl. 2. Roy. lugdb. 12.

Zingiber latifolium sylvestre. Herm. lugdb. 636. t. 637.

Habitat in India. ♃

Cardamom.

3. Amomum scapo bracteis alternis laxis caule breviore. Fl. zey. 4. Mat. med. 2.

Elettari 2. Rheed. mal. 11. p. 9. t. 6.

Habitat in India. ♃

2

Gran. parad.

4. Amomum scapo vestito racemoso. ✠

Amomum caule racemoso. Mat. med. 3.

Grana paradisi officinarum. Bauh. pin. 413.

Habitat in Madagascar, Guinea.

COSTUS.

arabicus.

1. Costus. Hort. cliff. 2. Hort. ups. 2. Fl. zeyl. 5. Mat. med. 4. Roy. lugdb. 11.

Costus arabicus. Bauh. pin. 36. Mer. surin. 36. t. 36.

Habitat in India utraque. ♃

ALPINIA.

racemosa.

1. Alpinia Roy. lugdb. 12.

Alpina racemosa alba, cannacori foliis. Plum. Gen. 26.

Paco seroca. Marcgr. bras. 48.

Habitat in America calidiore. ♃

MARANTA.

arundinacea.

1. Maranta. Hort. cliff. 2 * Roy. lugdb. 11.

Maranta arundinacea, cannacori folio. Plum. gen. 16. Mart. cent. 39. ☉

Habitat in America calidiore. ♃

CURCUMA.

rotunda.

1. Curcuma foliis lanceolato-ovatis; nervis lateralibus rarissimis.

Curcuma foliis ovatis utrinque acuminatis: nervis lateralibus paucissimis. Roy. lugdb. 12. Fl. zeyl. 6.

Manja-kua. Rheed. mal. 11. p. 19. t. 10. *

Habitat in India. ♃

longa.

2. Curcuma foliis lanceolatis: nervis lateralibus numerosissimis.

Curcuma foliis lanceolatis utrinque acuminatis: nervis lateralibus numerosissimis. Roy. lugdb. 12. Fl. zeyl. 7. Mat. med. 5.

Curcuma radice longa. Herm. lugdb. 208. t. 209.

Habitat in India. ♃

KAEMPFERIA.

Galanga.

1. Kaempferia foliis ovatis sessilibus. Fl. zeyl. 8. Mat. med. 3.

Kaempferia. Hort. cliff. 2. t. 3. Roy. lugdb. 12.

3 A2

Wanhom. Kaempf. amœn. 901. t. 902.

Habitat in India. ♃

rotunda.

2. Kaempferia foliis lanceolatis petiolatis. Fl. zeyl. 9. Mat. med. 9

Zedoaria rotunda. Bauh. pin. 31

Habitat in India. ♃

BOERHAVIA.

erecta.

1. Boerhavia caule erecto.

Boerhavia, solani folio, erecta glabra. Amm. herb. 241.

Habitat in Vera Cruce. ♃

diffusa.

2. Boerhavia caule diffuso.

Boerhavia diffusa. Fl. zeyl. 10. Hort. ups. 4.

Boerhavia foliis ovatis. Hort. cliff. 17. Roy. lugdb. 234.

Talu-dama. Rheed. mal. 7. p. 105. t. 56.

Habitat in India. ♃

scandens.

3. Boerhavia caule scandente.

Solanum bacciferum americanum, fructu corymboso. Pluk. alm. 349. t. 226. f. 7.

Valerianella, alsines folio, scandens. Sloan. flor. 91. hist. 1. p. 210. Raj. suppl. 244.

Antanisophyllum scandens, alsines majoris folio. Vaill. act. 1722. p. 258.

Habitat in Jamaica ad urbem jago de la vega. ♃

repens.

4. Boerhavia caule repente.

Boerhavia nubica minor. Vaill. sex. 53.

β Boerhavia nubica minima. Vaill. sex. 55.

Habitat in Nubia inter Mocho & Tangos. ♃

SALICORNIA.

europaea.

herbacea.

1. Salicornia articulis apice crassioribus obtusis. Mat. med. 8.

Salicornia herbacea. Fl. svec. 1.

Salicornia annua. Sauv. monsp. 7.

Salicornia. Hort. cliff. 490. Roy. lugdb. 205.

fruticosa.

β Salicornia sempervivens. Sauv. monsp. 7.

Kali geniculatum majus. Bauh. pin. 289.

Habitat in Europæ litoribus maritimis. ♄ ☉

Conferantur annua & sempervirens utrum specie distinctæ ?

arabica.

2. Salicornia articulis obtusis basi incrassatis, spicis ovatis.

4

Kali geniculatum majus. Bauh. pin. 289. Moris. hist. 2. p. 610. s. 5. t. 33. f. 7. Raj. hist. 211.

Habitat in Arabia.

virginica.

3. Salicornia articulis apice compressis emarginatis bifidis.

Salicornia caulium ramorumque articulis apice bicornibus. Gron. virg. 129.

Habitat in Virginia; & ad Salinas Saxoniæ. ☉

caspica.

4. Salicornia articulis cylindricis, spicis filiformibus.

Kali arborescens, tamarisci facie. Buxb. cent. 1. t. 11. f. 1.

Habitat in squalidis maris Caspii & Mediæ. ♄

HIPPURIS.

vulgaris.

1. Hippuris. Fl. lapp. 1. Fl. suec. 2. Hort. cliff. 3. Roy. lugdb. 205. Dalib. paris. 1.

Equisetum palustre, brevioribus foliis, polyspermum. Bauh. pin. 35.

Habitat in Europæ fontibus. ♃

DIGYNIA.

CORISPERMUM.

hyssopifol.

1. Corispermum floribus lateralibus. Hort. ups. 2.

Corispermum floribus alternis. Hort cliff. 3. Jt. gotl. 316. Roy. lugdb. 205. Sauv. monsp. 52.

Corispermum hyssopifolium. Juss. act. 1712. p. 244.

Habitat ad Volgam Tartariæ, Gillau Borussiæ, Monspelii arenosis. ☉

squarrosum.

2. Corispermum spicis squarrosis. Hort. ups. 3. *

Rhagrostis foliis arundinaceis. Buxb. cent. 3. p. 30. t. 55.

Habitat ad Wolgam Tartariæ, inque desertis Cossacorum. ☉.

BLITUM.

capitatum.

1. Blitum capitellis spicatis terminalibus. Hort. ups. 3.

Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis nudis. Virid. cliff. 1. Roy. lugdb. 206.

Blitum foliis triangularibus dentatis. Hort. cliff. 28.

Atriplex baccifera. Ray. hist. 197.

Habitat in Europa: præsertim in comit. Tyrolensi. ☉

virgatum.

2. Blitum capitellis sparsis lateralibus. Hort. ups. 3.

Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis, 5 A3 capsulis summis foliosis. Hort. cliff. 495. Roy. lugdb. 206.

Atriplex sylvestris, mori fructu. Bauh. pin. 119.

Habitat in Tataria, Hispania. ☉

CINNA.

arundinacea.

1. Cinna.

Habitat in Canada, unde semina per D. Kalm. ♃

Gramen magnitudine Avenæ sativæ. Folia fere arundinacea, læviuscula. Panicula densa, flaccida. Flores conferti, secundi, lateribus calycis & petalo majore scabri. Arista infra apicem Glumæ majoris petali brevissima. Gramen inamœnum stamine unico spectabile.

6

Classis II. DIANDRIA

MONOGYNIA.

NYCTANTHES.

arbor tristis.

1. Nyctanthes caule tetragono, foliis ovatis acuminatis, pericarpiis membranaceis compressis. Fl. zeyl. 11.

Arbor tristis myrto similis. Bauh. pin. 469.

Manja-pumeram. Rheed mal. 1. p. 35. t. 21.

Habitat in India. ♄

Sambac.

2. Nyctanthes foliis inferioribus cordatis obtusis, superioribus ovatis acutis. Hort. ups. 4.

Nyctanthes caule volubili, foliis subovatis acutis. Hort. cliff. 5. Hort. ups. 4. * Flor. zeyl. 12. Roy. lugdb. 398.

Jasminum arabicum. Clus. cur. 3. t. 3. Angl. hort. t. 27.

Habitat in India. ♄

undulata.

3. Nyctanthes foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus.

Jasminum indicum, flore polypetalo exalbido, fructu minori. Ray. hist. 1601.

Tsieregam-mulla. Rheed. mal. 6. p. 97. t. 55.

Habitat in Malabaria. ♄

hirsuta.

4. Nyctanthes petiolis pedunculisque villosis. ☉

Rava-pou. Rheed. mal. 4. p. 99. t. 48.

Habitat in India. ♄.

angustifolia.

5. Nyctanthes foliis obtusis lanceolatis ovatisque.

Jasminum indicum angustifolium, fructu gemino. Tournef. inst. 598.

Katu-pitsiegam mulla. Rheed. mal. 6. p. 93. t. 53. Raj. hist. 1602.

Habitat in Malabariæ arenosis. ♄

7 A4

JASMINUM.

officinale.

1. Jasminum foliis oppositis pinnatis. Hort. cliff. 5. Hort. ups. 5. Mat. med. 9. Roy. lugdb. 397.

Jasminum vulgatius, flore albo. Bauh. pin. 397. Habitat in India. ♄

azoricum.

2. Jasminum foliis oppositis ternatis. Hort. cliff. 5. Fl. zeyl. 13. Roy. lugdb. 397.

Jasminum azoricum trifoliatum. Comm. hort. 1. p. 159. t. 82.

Habitat in India.

fruticans.

3. Jasminum foliis alternis ternatis simplicibusque, ramis angulatis. Hort. cliff. 5. Hort. ups. 5. Roy. lugdb. 397. Sauv. monsp. 174.

Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum. Bauh. pin. 398.

Habitat in Europa australi. ♄

humile.

4. Jasminum. foliis alternis ternatis pinnatisque, ramis angulatis. Hort. ups. 5.

Jasminum foliis alternis ternatis acuminatis. Hort. cliff. 6. Roy. lugdb. 398.

Jasminum humile luteum. Bauh. pin. 397.

Habitat   —   —   —   —   — ♄

odoratissim.

5. Jasminum foliis alternis ternatis pinnatisque, ramis teretibus. Hort. ups. 5.

Jasminum foliis alternis ternatis obtusis. Hort. cliff. 5. Roy. lugdb. 397.

Jasminum indicum flavum odoratissimum. Ferr. cult. 93.

Habitat in India ? ♄

LIGUSTRUM.

vulgare.

1. Ligustrum. Hort. cliff. 6. Fl. svec. 4. Roy. lugdb. 398. Dalib. paris. 2.

Ligustrum germanicum. Bauh. pin. 475.

Habitat in Europæ collibus glareosis. ♄

PHILLYREA.

angustifol.

1. Phillyrea foliis lanceolatis subintegerrimis. Hort. ups. 5.

8

Phillyrea foliis ovato-lanceolatis vix crenatis. Hort. cliff. 4. Roy. lugdb. 398.

Phillyrea ligustrifolio. Bauh. pin. 476.

β. Phillyrea foliis lanceolatis integerrimis. Hort. cliff. 4. Roy. lugdb. 398.

Phillyrea angustifolia 1. 2. Bauh. pin. 476.

Habitat in Europæ australioris collibus. ♄

latifolia.

2. Phillyrea foliis cordato-ovatis ferratis. Hort. cliff. 4. Hort. ups. 6. Roy. lugdb. 398.

Phillyrea latifolia spinosa. Bauh. pin. 476.

Phillyrea folio leviter serrato. Bauh. pin. 476.

Habitat in Europa australi. ♄

OLEA.

europæa.

1. Olea foliis lanceolatis.

Olea foliis lanceolatis, ramis teretiusculis. Hort. cliff. 4. Mat. med. 10. Roy. lugdb. 398.

Olea sativa. Bauh. pin. 472.

Olea foliis lanceolatis, ramis tetragonis. Hort. cliff. 4. Roy. lugdb. 399.

Olea sylvestris, folio duro subtus incano. Bauh. pin. 472.

Habitat in Europa australi. ♄

capensis.

2. Olea foliis ovatis. Hort. cliff 4. Roy. lugdb. 399.

Ligustrum capense sempervirens, folio crasso subrotundo. Dill. elth. 193. t. 170. f. 194.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♄

CHIONANTHUS.

virginica.

1. Chionanthus pedunculis trifidis trifloris.

Chionanthus. Hort. cliff. 17. Gron. virg. 10. Roy. lugdb. 17.

Amelanchier virginiana, laurocerasi folio. Pet. sice. 241. Catesb. carol. 1. p. 68. t. 68.

Habitat in America septentrionali. ♄

zeylonica.

2. Chionanthus pedunculis paniculatis multifloris. Fl. zeyl. 14.

Arbor zeylanica, cotini foliis subtus lanugine villosis. Burm. zeyl. 31.

Habitat in Zeylona. ♄

9

SYRINGA.

vulgaris.

1. Syringa foliis ovato cordatis. Hort. cliff. 6. Hort. ups. 6. Roy. lugdb. 397. Dalib. paris. 2.

Syringa cærulea. Bauh. pin. 398.

Habitat versus Persiam. ♄

persica.

2. Syringa foliis lanceolatis.

α. Syringa foliis lanceolatis integris. Hort. cliff. 6. Hort. ups. 6. Roy. lugdb. 397.

β. Syringa foliis lanceolatis integris dissectisque laciniata. Hort. cliff. 6. Hort. ups. 6. Roy. lugdb. 397.

Ligustrum foliis lanciniatis. Bauh. pin. 476.

Habitat in Persia ? ♄

ERANTHEMUM.

capense.

1. Eranthemum. Fl. zeyl. 15. * Amœn. acad. 385. * Ephemerum lychnidis flore africanum. Herm. parad. 153. Amm. herb. 232.

Habitat in Æthiopia.

CIRCÆA.

lutetiana.

1. Circæa caule erecto, racemis pluribus. Circæa. Fl. suec. 5. Hort. cliff. 7. Roy. lugdb. 303. Dalib. paris. 3.

Solanifolia Circæa dicta major. Bauh. pin. 168. It. w-goth. 213.

canadensis.

β. Circæa canadensis latifolia, flore albo. Tournef. inst. 301.

Habitat in Europæ & Americæ borealis nemoribus. ♃

Hæc sesquipedalis caule erecto, Racemis terminali & lateralibus; Perianthium consistentia calycina, s. corolla longe crassius, rudiusque, nec corollæ concolor.

alpina.

2. Circæa caule adscendente, racemo unico.

Circæa calyce colorato. Fl. lapp. 3.

Solanifolia Circæa alpina. Bauh. pin. 168.

Habitat ad radices montium in frigidis Europæ. ♃

Planta vix digiti longitudine, magis procumbens, calyce colorato, uti corolla; differt quidem a priori, attamen nimis affii affinis.

VERONICA.

* Spicatæ

virginica.

1. Veronica spicis terminalibus, foliis quaternis quinisve.

10

Veronica foliis quaternis quinisve. Hort. cliff. 7 * Gron. virg. 4. Roy. lugdb. 301. Cold. noveb. 3.

Veronica virginiana procerior, foliis ternis, quaternis & etiam quinis caulem amplexantibus, spicis florum candidissimis. Pluk. alm. 383. t. 70. f. 2.

Habitat in Virginia. ♃

spuria.

2. Veronica spicis terminalibus, foliis ternis æqualiter serratis. Hort. ups. 7. *

Veronica spicata angustifolia. Bauh. pin 246.

Veronica mas surrecta elatior. Barr. rar. 155. t. 891.

Habitat in Europa australiore, Sibiria. ♃

maritima.

3. Veronica spicis terminalibus, foliis ternis inæqualiter serratis.

Veronica floribus spicatis, foliis ternis. Fl. suec. 6.

Veronica foliis sæpius ternis. Virid. cliff. 2. Hort. cliff. 7. Roy. lugdb. 301.

Veronica caule erecto, spicis pluribus, foliis lanceolatis serratis. Fl. lapp. 4.

Habitat in maritimis Europæ macris apricis. ♃

longifolia.

4. Veronica spicis terminalibus, foliis oppositis lanceolatis serratis acuminatis. Hort. ups. 7. *

Veronica spicata latifolia. Bauh. pin 246.

Veronica 1 erectior latifolia. Clus. hist. 1. p. 346.

β. Veronica spicata longifolia altera. Amm. ruth. 26.

γ. Veronica spicata, urticæ folio. Amm. ruth. 26.

Habitat in Tataria, Austria, Suecia. ♃

incana.

5. Veronica spicis terminalibus, foliis oppositis crenatis obtusis, caule erecto tomentoso. Hort. ups. 7. *

Veronica caule fruticoso, foliis oblongis: inferioribus crenatis petiolatis; superioribus sessilibus integerrimis. Roy. lugdb. 530.

Veronica spicata lanuginosa & incana, floribus cæruleis. Amm. ruth. 30.

Habitat in Ucrania, Samara. ♃

spicata.

6. Veronica spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo.

Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule erecto. Fl. suec. 7. Dalib. paris. 3.

Veronica foliis oppositis, caule spica terminato. Hort. cliff. 8. Roy. lugdb. 302.

Veronica spicata minor. Bauh. pin. 247.

Habitat in Europæ borealis campis. ♃

11

hybrida.

7. Veronica spicis terminalibus, foliis oppositis obtuse serratis scabris, caule erecto.

Veronica spicata cambrobritannica, bugulæ subhirsuto folio. Raj. syn. 3. p. 278. t. 11 f. 1.

Habitat in Europa rarius.

Obs. Folia veronicæ sequentis, Caulis præcedentis, sed spicæ majores pallidiores. ♃

officinalis.

8. Veronica spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. Mat. med. 11.

Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule procumbente. Fl. suec. 8. Dalib. paris. 3.

Veronica caule repente, scapis spicatis, foliis oppositis ovatis strigosis. Fl. lapp. 5. Hort. cliff. 8. Roy. lugdb. 302.

Veronica mas supina & vulgatissima. Bauh. pin. 246.

Habitat in Europæ sylvestribus sterilibus. ♃

* * Corymboso-racemosæ.

aphylla.

9. Veronica corymbo terminali, scapo nudo.

Veronica foliis ovatis radicalibus, caule nudo. Roy. lugdb. 302.

Veronica alpina pumila, caule aphyllo. Bocc. mus. 2. p. 17. t. 1.

Veronica parua saxatilis, cauliculis nudis. Pluk. alm. 384. t. 114. f. 3. Segu. ver. 241. t. 31. f. 2.

Chamædrys alpina minima hirsuta. Bauh. pin. 247.

Habitat in alpibus Europæ australioris. ♃

bellidioides.

10. Veronica corymbo terminali, caule adscendente diphyllo.

Veronica caule non ramoso, foliis obtusis crenatis, floribus congestis terminato, foliis ovatis subasperis. Hall. helv. 531. t. 12. f. 1.

Veronica alpina, bellidis folio. Bauh. pin. 247. prod. 116. Burs. XIV: 27.

Habitat in Helvetia, Pyrenæis. ♃

Bonarota.

11. Veronica corymbo terminali, foliis oppositis serrato dentatis, calycibus linearibus.

Bonarota. Mich. gen. 19. t. 15. f. 12.

Pæderota. Gen. pl. 11.

Chamædrys alpina saxatilis. Bauh. pin. 248.

Habitat in alpibus Italicis. ♃

alpina.

12. Veronica corymbo terminali, foliis oppositis, calycibus hispidis.

12

Veronica floribus corymbosis terminalibus, calycibus hispidis. Fl. suec. 13.

Veronica caule floribus terminato, foliis ovatis crenatis. Fl. lapp. 7. t. 9. f. 4.

Veronica caule inferne procumbente fruticoso, foliis ovatis oppositis, racemo terminali. Roy. lugdb. 302.

Veronica alpina frutescens. Bauh. pin. 247.

Habitat in alpibus Europæ. ♃

serpyllifolia.

13. Veronica racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis.

Veronica floribus solitariis subcorymbosis, foliis ovatis glabris crenatis. Fl. suec. 14. Dalib. paris. 4.

Veronica foliis inferioribus oppositis ovatis, superioribus alternis lanceolatis, floribus solitariis. Hort. cliff. 9. Gron. virg. 4. Roy. lugdb. 302. Cold. noveb. 1.

Veronica floribus sparsis, foliis ovatis crenatis glabris. Fl. lapp. 6.

Veronica pratensis serpyllifolia. Bauh. pin. 247.

Habitat in Europa & America septentrionali ad vias, agros. ♃

Beccabunga.

14. Veronica racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. Fl. suec. 11. Dalib. paris. 7.

Veronica foliis oppositis lævibus crenatis, floribus racemosis lateralibus. Roy. lugdb. 302.

Veronica foliis oppositis lævibus crenatis, floribus laxe spicatis ex alis. Hort. cliff. 8. Gron. virg. 4.

Anagallis aquatica major (minorque), folio subrotundo. Bauh. pin. 252.

Habitat in Europa ad rivulos. ♃

Anagall.

▽ 15. Veronica racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. Fl. suec. 10. Dalib. paris. 7.

Veronica foliis oppositis lævibus crenatis, floribus laxe spicatis ex alis. Gron. virg. 4.

Veronica aquatica major, folio oblongo. Bauh. pin. 252.

Habitat in Europa ad fossas. ☉

scutellata.

16. Veronica racemis lateralibus pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. Fl. suec. 9. Dalib. paris. 7.

Veronica foliis lineari-lanceolatis integris, racemis laxe floriferis. Fl. lapp. 9. Hort. cliff. 10. Roy. lugdb. 302.

Veronica aquatica angustifolia scutellata. Bauh. pin. 252.

Habitat in Europæ inundatis. ♃

13

multifida.

17. Veronica racemis lateralibus, foliis multifidis. Veronica montana, folio vario. Buxb. cent. 1. p. 24. t. 38.

Habitat in Armeniæ, Iberiæ graminosis. ♃

Chamædrys.

18. Veronica racemis lateralibus, foliis ovatis rugosis dentatis, caule debili. Fl. suec. 12. Dalib. paris. 4.

Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis ex alis inferioribus laxe spicatis. Hort. cliff. 8. Roy. lugdb. 303.

Veronica foliis cordatis sessilibus oppositis, racemis laxe floriferis. Fl. lapp. 8.

Chamædrys spuria minor rotundifolia. Bauh. pin. 249.

Habitat in Europæ pratis. ♃

latifolia.

19. Veronica racemis lateralibus, foliis cordatis rugosis dentatis, caule stricto.

Veronica foliis oppositis plicatis dentatis, scapis ex alis superioribus laxe spicatis. Hort. cliff. 9. Roy. lugdb. 303.

Veronica pratensis omnium maxima. Buxb. cent. 1. p. 23. t. 34.

Chamædrys spuria major latifolia Bauh. pin. 248.

Habitat in Helvetia, Bithynia. ♃

* * * Pedunculis unifloris.

agrestis.

20. Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo brevioribus. Fl. suec. 17. Dalib. paris. 6.

Veronica foliis cordatis crenatis, floribus solitariis pedunculatis. Roy. lugdb. 303.

Veronica foliis alternis cordatis crenatis, floribus solitariis. Hort. cliff. 9.

Alsine chamædryfolia, flosculis pediculis oblongis insidentibus. Bauh. pin. 250.

Habitat in Europæ cultis, arvis. ☉

arvensis.

21. Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus. Fl. suec. 16. Dalib. paris. 5.

Veronica foliis oppositis cordatis crenatis, floribus solitariis sessilibus. Hort. cliff. 9. Gron. virg. 4. Roy. lugdb. 303.

Alsine veronicæ foliis, flosculis cauliculis adhærentibus. Bauh. pin. 250.

Habitat in Europæ arvis, cultis. ☉

hederæfolia.

22. Veronica floribus solitariis, foliis cordatis planis quinquelobis. Fl. svec. 18. Dalib. paris. 6.

14

Veronica foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus solitariis. Hort. cliff. 9. Roy. lugdb. 303.

Alsine hederulæ folio. Bauh. pin. 250.

β. Veronica chia, cymbalariæ folio, verna, flore albo: umbilico virescente. Tournef. cor. 7. Buxb. cent. 1. p. 25. t. 39. f. 1.

Habitat in Europæ ruderatis. ☉

* Obs. Semina umbilicata sunt huic propria.

triphyllos.

23. Veronica floribus solitariis, foliis, digitato-partitis pedunculo brevioribus. Fl. suec 19. Dalib. paris. 6.

Veronica foliis alternis: inferioribus quinquepartitis; superioribus tripartitis, floribus solitariis. Hort. cliff. 9. Roy. lugdb. 302.

Veronica triphyllos cærulea. Bauh. pin. 250.

Habitat in Europæ agris. ☉

verna.

24. Veronica floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo longioribus. Fl. suec. 20.

Veronica humilis erecta montana, flore parvo cæruleo. Dill. app. 38.

Habitat in Sueciæ, Germaniæ, Hispaniæ aridis apricis. ☉

romana.

25. Veronica floribus solitariis subsessilibus, foliis oblongis subdentatis, caule erecto.

Veronica minima, clinopodii minoris folio glabro, romana. Bocc. mus. 2. p. 29. t. 102. Vaill. paris. 201 t. 23. f. 3. Raj. suppl. 423.

Veronica erecta, acini folio glabro, floribus cæruleis. Dill. app. 39.

Habitat in Europæ australioris agris. ☉

Planta nostra gerit folia magis oblonga, quam illa a Valantio picta.

peregrina.

26. Veronica floribus solitariis sessilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis, caule erecto. Fl. svec. 15. *

Veronica terrestris annua, folio polygoni, flore albo. Moris. hist. 2. p. 322. s. 3. t. 24. f. 19.

Habitat in Europæ hortis, arvisque. ☉

marilandica.

27. Veronica floribus solitariis sessilibus, foliis linearibus, caulibus diffusis.

Veronica caulibus procumbentibus, foliis linearibus, floribus sessilibus lateralibus. Gron. virg. 4.

Habitat in Virginia.

15

JUSTICIA.

Adhatoda.

1. Justicia arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis persistentibus, corollarum galea concava. Fl. zeyl. 16. Hort. ups. 7.

Justicia foliis ovato-lanceolatis, spicis foliosis, florum galea concava. Hort. cliff. 9. Roy. lugdb. 291.

Adhatoda zeylanensium. Herm. lugdb. 642. t. 643. Pluk. alm. 9. t. 173. f. 3.

Habitat in Zeylona. ♄

Ecbolium.

2. Justicia arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis deciduis mucronatis, corollarum galea reflexa. Fl. zeyl. 17.

Adhatoda, spica longissima, flore reflexo. Burm. zeyl. 7. t. 4. f. 1.

Carim-curini. Rheed. mal. 2. p. 31. t. 20. Pluk. alm. 126. t. 171 f. 4.

Habitat in Malabaria, Zeylona. ♄

Betonica.

3. Justicia fruticosa, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis acuminatis venoso-reticulatis coloratis. Fl. zeyl. 18. *

Betonica frutescens. Bont. jav. 146.

Bem-curini. Rheed. mal. 2. p. 126. t. 21.

Habitat in India. ♄

hyssopifolia.

4. Justicia fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, pedunculis trifloris ancipitibus, bracteis calyce brevioribus.

Justicia foliis lineari-lanceolatis, floribus sæpius solitariis. Hort. cliff. 10. Roy. lugdb. 291.

Ecbolii indici s. Adhatodæ cucullatis floribus aemula, hyssopifolia planta ex insulis fortunatis. Pluk. alm. 132. t. 280. f. 1.

Habitat in insulis Fortunatis. ♄

procumbens.

5. Justicia procumbens, foliis lanceolatis integerrimis, spicis terminalibus lateralibusque alternis, bracteis setaceis. Fl. zeyl. 19. *

Euphrasia, alsines angustiore folio, rubiæ modo spicata, golcondea. Pluk. alm. 142. t. 56. f. 3.

Habitat in Zeylona. ♃

repens.

6. Justicia repens, foliis ovatis subcrenatis, spicis terminalibus, bracteis lanceolatis. Fl. zeyl. 20. *

Adhatoda spicata, flosculos ex foliolis membranaceis. Burm. zeyl. 7. t. 3. f. 2.

Habitat in Zeylona. ♃

16

chinensis.

7. Justicia herbacea, foliis ovatis, floribus lateralibus, pedunculis trifloris, bracteis ovalibus.

Habitat in China.

Caules angulati, pedales, inferne ramosi. Folia opposita, petiolata, ovata, acuminata, obtusiuscula, vix crenata. Ex alis pedunculi duo s. tres, singuli breves apice triflori, involucro diphyllo, setaceo, nudo, bracteis ovatis, obtusis, longitudine floris, minimis.

echioides.

8. Justicia foliis lanceolato-linearibus obtusis sessilibus, racemis adscendenti-secundis, bracteis setaceis. Fl. Zeyl. 21. *

Euphrasiæ affinis indica echioides. Herm. lugdb. 668. t. 669.

Peetumba. Rheed. mal. 9. p. 87. t. 46.

Habitat in India.

sexangular.

9. Justicia foliis ovatis integerrimis, bracteis cuneiformibus, ramis sexangularibus.

Justicia annua, hexangulari caule, foliis circææ conjugatis, flore miniato. Amm. herb. 274. Hort. cliff. 10.

Euphrasia, alsines majori folio, flore galeato pallide luteo, jamaicensis. Pluk. alm. 142. t. 279. f. 6.

Habitat in Vera cruce, Jamaica. ☉

nasuta.

10. Justicia foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pedunculis dichotomis.

Pulcolli. Rheed. mal. 9. p. 135. t. 69.

Habitat in India. Toren.

Rami obsolete angulati. Folia lato-lanceolata s. lanceleolato-ovata obtuse acuminata, integerrima, minus glabra. Pedunculi dichotomi, longitudine foliorum. Flores sessiles, bracteis minimis, lineatis. Calyces minimi. Corollæ tubus filiformis, longus. Limbi labium superius lineare, angustum, brevius, reflexum; L. inferius æquale, trifidum. Stamina extra fauces prominentia. Stylus capillaris, persistens.

purpurea.

11. Justicia foliis ovatis utrinque mucronatis integerrimis glabris, caule geniculato, spicis secundis.

Habitat in China. Osbeck.

Caulis herbaceus, brachiatus. Folia lato-ovata, apice & basi mucronata, glabra, petiolata, integerrima. Articuli caulis & rami supra basin Geniculo tumido, quod supra angustius evadit, notantur. Spicæ ad latera & apices ramorum, secundæ. Bracteæ angustæ, lanceolatæ, longitudine capsularum. Corollæ purpureæ: labiis erectis; altero lineari angustissimo; altero lato trilobo. Stamina duo purpurea, longitudine corollæ.

17 B

GRATIOLA.

officinalis.

1. Gratiola floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis. Mat. med. 18.

Gratiola. Riv. mon. 157. Hort. cliff. 9. Roy. lugdb. 292. Dalib. paris. 8. Sauv. monsp. 137.

Gratiola centauroides. Bauh. pin. 279.

Habitat in Lusatia, Gallia & australioribus Europæ humidiusculis. ♃

dubia.

2. Gratiola floribus pedunculatis, foliis ovatis crenatis. Gron. virg. 129.

Ruellia pedunculis solitariis unifloris longitudine foliorum Gron. virg. 73. *.

Habitat in Virginiæ aquosis.

Foliola duo ista floralia, quæ in præcedente & sequente, in hac desunt.

virginiana.

3. Gratiola foliis lanceolatis obtusis subdentatis. Gron. virg. 6. *.

Paragraph from author’s Addenda.

Tsieria Manga Nari. Rheed. mal. 9. p. 165. t. 85.

Habitat in Virginia.

peruviana.

4. Gratiola floribus subsessilibus.

Gratiola latiore folio, flore albo. Pewill. peruv. 3. t. 47.

Habitat in Peru.

PINGVICULA.

lusitanica.

1. Pingvicula nectarii apice incrassato.

Viola palustris, Pinguicula dicta, lusitanica. Gris. lusit.

Habitat in Lusitania. ♃

vulgaris.

2. Pingvicula nectario cylindraceo longitudine petali. Fl. lapp. 11. Fl. suec. 21. Roy. lugdb. 304.

Sanicula montana, flore calcari donato. Bauh. pin. 243.

Habitat in Europæ uliginosis. ♃

alpina.

3. Pinguicula nectario conico petalo breviore. Fl. lapp. 12. t. 12. f. 3. *. Fl. svec. 22.

Pingvicula flore albo minore, calcari brevissimo. Raj. hist. 752.

Habitat in Alpibus Lapponicis. ♃

villosa.

4. Pingvicula scapo villoso. Fl. lapp. 13. t. 12. f. 2. Fl. suec. 23.

Habitat in Lapponia, Sibiria. ♃

18

UTRICULARIA.

vulgaris.

1. Utricularia nectario conico. Fl. lapp. 14. Fl. suec. 24. Fl. zeyl. 22. Roy. lugdb. 304.

Lentibularia. Riv. mon. 78. *

Millefolium aquaticum lenticulatum. Bauh. pin. 141.

Habitat in Europæ fossis paludibus profundioribus. ♃

Nectarium subulatum, longitudine labii inferioris, cui approximatum; faux clausa palato gibbo. Planta nobis duplex: altera MAJOR a Rivino delineata, calyce postice rotundato. Altera MINOR calyce postice transverso, & quasi truncato; crescunt conjunctim.

minor.

2. Utricularia nectario carinato. Fl. suec. 25. *

Millefolium palustre galericulatum minus. Pluk. alm. 251. t. 99. f. 6.

Aparine aquis innatans trevisana, foliis perchepier capreolis donata. Bocc. mus. 1. p. 23. t. 4.

Habitat in Europæ fossis rarius.

Nectarium obsoletum, deorsum spectans; faux absque gibbo palato, pervia & hians.

subulata.

3. Utricularia nectario subulato. Gron. virg. 6.

Habitat in Virginia.

gibba.

4. Utricularia nectario gibboso.

Utricularia florum nectario gibboso, scapo nunc unifloro nunc bifloro. Gron. virg. 129.

Habitat in Virginia.

bifida.

5. Utricularia scapo nudo bifido.

Habitat in China. Osbeck.

Caulis filiformis, digiti longitudine, bifidus s. duplici racemo, nudus. Flores alterni, lutei: labio superiore lateribus acuto.

cærulea.

6. Utricularia scapo nudo, squamis alternis vagis subulatis. Fl. zeyl. 23. *

Nelipu. Rheed. mal. 9. p. 137. t. 70.

Habitat in Zeylona.

foliosa.

7. Utricularia caule folioso. †

Linaria palustris, fœniculi folio. Plum. spec. 6.

Habitat in Americes Gallia æquinoctiali.

VERBENA.

* Diandræ dispermæ.

orubica.

1. Verbena diandra, spicis longissimis foliosis.

19 B2

Verbena foliis ovatis acuminatis, spica foliosa. Hort. cliff. 10. *

Verbena orubica, teucrii folio, primulæ veris flore, siliquis & seminibus longissimis. Pluk. alm. 383. t. 228. f. 4. & t. 327. f. 7.

Sherardia urticæ folio subtus incano, floribus violaceis. Ehret. pict. t. 5. f. 1.

Habitat in Oruba insula americes septentrionalis.

jamaicensis.

2. Verbena diandra, spicis longissimis carnosis subnudis.

Verbena foliis obtuse ovalibus, spica carnosa nuda. Hort. cliff. 10. Roy. lugdb. 327.

Verbena folio subrotundo serrato, flore cæruleo. Sloan. hist. 171. t. 107. f. 1.

Habitat in Jamaica & Caribæis. ♃ ☉

stœchadifol.

3. Verbena diandra, spicis ovatis, foliis lanceolatis serrato-plicatis, caule fruticoso. Roy. lugdb. 327.

Sherardia nodiflora, stœchadis serratifolii folio. Vaill. sex. 49.

Lavandula, foliis crenatis latioribus, americana frutescens. Plum. spec. 6.

Habitat in America Galliæ æquinoctialis.

prismatica.

4. Verbena diandra, spicis laxis, calycibus alternis prismaticis truncatis aristatis, foliis ovatis obtusis.

Verbena minima, chamædryos folio, Sloan. jam. 64.

Habitat in Jamaica.

mexicana.

5. Verbena diandra, spicis laxis, calycibus fructus reflexo-*pendulis subglobosis hispidis.

Verbena mexicana, trachelii folio, fructu aparines: Dill. elth. 407. t. 302. f. 389.

Habitat in Mexico.

lappulacea.

6. Verbena diandra, calycibus subrotundis erectiusculis, seminibus echinatis.

Scorodinia floribus spicatis purpurascentibus pentapetaloidibus. Sloan. jam. 66.

Blairia Houst. Amm. herb. 277.

Habitat in Jamaica.

curassavica.

7. Verbena diandra, spicis longis, calycibus aristatis, foliis ovatis argute serratis.

Veronicæ similis fruticosa curassavica. Herm. parad. 240.

Kempfera. Houst. m. ss.

Habitat in Curassao Americes.

20

* Tetrandræ, Tetraspermæ.

nodiflora.

8. Verbena tetrandra, spicis capitato-conicis, foliis serratis, caule repente. Fl. zeyl. 399.

Verbena foliis verticaliter ovatis, spicis globosis. Hort. cliff. 11.

Verbena foliis verticaliter ovatis, spicis solitariis ovatis. Roy. lugdb. 327.

Verbena caule repente, foliis oblongis superne crenatis, pedunculis solitariis capitatis. Gron. virg. 7.

Verbena nodiflora. Bauh. pin. 269. prodr. 125.

Habitat in Virginia. ☉

bonariensis.

9. Verbena tetrandra, spicis fasciculatis, foliis lanceolatis amplexicaulibus. Hort. ups. 8.

Verbena foliis lanceolatis, floribus congestis fastigiatis. Hort. cliff. 11. Roy. lugdb. 326.

Verbena bonariensis altissima, lavendulæ canariensis folio, spica lavendulæ. Dill. elth. 406. t. 300. f. 387.

Habitat in agro Bonariensi. ♃

hastata.

10. Verbena tetrandra, spicis longis acuminatis, foliis hastatis. Hort. ups. 8.

Verbena foliis lanceolatis serratis, spicis filiformibus paniculatis. Roy. lugdb. 327.

Verbena americana altissima, spica multiplici, urticæ foliis angustis, floribus cæruleis. Herm. parad. 242. t. 242.

Habitat in Canadæ humidis. ♃

urticifolia.

11. Verbena tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis indivisis serratis petiolatis. Hort. ups. 9.

Verbena foliis ovatis, caule erecto, spicis filiformibus paniculatis. Hort. cliff. 11. Gron. virg. 7. Roy. ludb. 327.

Verbena recta canadensis, urticæ foliis. Moris. hist. 3. p. 418. s. 11. t. 25. f. 3.

Habitat in Virginiæ, Canadæ aridis. ♃

spuria.

12. Verbena tetrandra, spicis filiformibus, foliis multifido-laciniatis, caulibus numerosis. Hort. ups. 8.

Veronica humilior, foliis incisis. Clayt. virg. 8.

Habitat in Canada, Virginia. ♃

officinalis.

13. Verbena tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario.

Verbena foliis multifido-laciniatis, spicis filiformibus. 21 B3 Hort. cliff. 11. Fl. svec. 26. Roy. lugdb. 327. Dalib. paris. 9. Sauv. monsp. 279.

Verbena communis, flore cæruleo. Bauh. pin. 269.

Habitat in Europæ mediterraneæ ruderatis. ☉

All occurrences of “in” on this page, through Ziziphora tenuior, are typeset as if emphatic (“Habitat in Europa.“)

supina.

14. Verbena tetrandra, spicis filiformibus solitariis, foliis bipinnatifidis.

Verbena tenuifolia. Bauh. pin. 269.

Verbena supina. Clus. hist. 2. p. 46.

Habitat in Hispania.

LYCOPUS.

europæus.

1. Lycopus foliis sinuato-serratis.

Lycopus foliis indivisis. Fl. svec. 27. Dalib. paris. 9.

Lycopus. Hort. cliff. 11. Roy. lugdb. 326.

Marrubium palustre glabrum. Bauh. pin. 230.

Habitat in Europæ ripis humentibus. ♃

virginicus.

2. Lycopus foliis æqualiter serratis.

Lycopus foliis lanceolatis tenuissime serratis. Gron. virg. 8.

Habitat in Virginia. ♃

AMETHYSTEA.

cærulea.

1. Amethystea. Hort. ups. 9. Amœn. acad. 386. *

Amethystina montana erecta, foliis exiguis digitatis trifidis serratis, flosculis cum coma e cæruleo-janthinis. Amm. ruth. 4. Hall. act. ups. 1742. p. 51. f. 1.

Habitat in Sibiriæ montosis. ☉

ZIZIPHORA.

capitata.

1. Ziziphora capitulis terminalibus, foliis ovatis.

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus terminatricibus. Hort. cliff. 305. Roy. lugdb. 313.

Clinopodium fistulosum pumilum indiæ occidentalis, summo caule floridum. Pluk. alm. 111. t. 164. f. 4. ☉

Habitat in Syria.

tenuior.

2. Ziziphora floribus lateralibus, foliis lanceolatis.

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus ex alis. Hort. cliff. 305.

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus lateralibus. Roy. lugdb. 313. Hort. ups. 9.

Acinos syriaca, folio mucronato, capsulis hirsutis. Moris. hist. 3. p. 404. s. 11. t. 19. f. 3. 4.

Habitat in Syria ? ☉

22

acinoides.

3. Ziziphora floribus lateralibus, foliis ovatis.

Clinopodium supinum incanum. Amm. ruth. 66 ?

Habitat in Sibiria. ☉

Habitus Thymi Acinos, sed majora quintuplo omnia. Folia Z. capitatæ; Flores laterales ut in Z. tenuiore 2, sed copiosiores. Calyces similiter hispidi; stamina extracorollæ tubum protrusa.

MONARDA.

fistulosa.

1. Monarda capitulis terminalibus, caule obtus-angulo. Hort. ups. 12.

Monarda floribus capitatis, caule obtuso. Vir. cliff. 3. Roy. lugdb. 313.

Monarda. Hort. cliff. 11.

Origanum fistulosum canadense. Corn. canad. 13. t. 14.

Habitat in Canada. ♃

didyma.

2. Monarda floribus capitatis sub-didynamis, caule acutangulo.

Monarda caule acute angulato, capitulis terminalibus. Hort. cliff. 495. Cold. noveb. 7.

Monarda floribus capitatis verticillatisque, caule acute angulato, foliis lanceolato serratis glabris. Büttn. cun. 226.

Habitat in Pensilvania, Noveboraco.

clinopodia.

3. Monarda floribus capitatis, foliis lævibus serratis.

Monarda foliis ovato-lanceolatis, verticillis lateralibus dichotomis corymbosis, foliis inæqualiter serratis. Gron. virg. 9.

Habitat in Virginia. ♃

Radix repens. Facies plantæ præcedentis quoad staturam, at folia gerit Clinopodii incani omnino; neque huic spica rubra, nec flores tetrandri; foliisque glaberrimis distincta a prima; Folia ovato-oblonga, acuminata, profunde serrata, petiolata, utrinque lævia. Caulis quadrangularis, magis quam in prima, minus argute quam in secunda. Flores in capitulum bracteis radiatum, pallidi.

punctata.

4. Monarda floribus verticillatis, corollis punctactis. Hort. ups. 12.

Monarda floribus verticillatis. Hort. cliff. 495. Gron. virg. 9. Roy. lugdb. 313.

Clinopodium virginianum angustifolium, quovis verticillo 23 B4 duodecim foliolis rubentibus cincto. Pluk. Alm. 111. t. 24. f. 1.

Habitat in Virginia. ☉

ciliata.

5. Monarda floribus verticillatis, corollis involucro longioribus.

Monarda spica interrupta, involucris longitudine verticillorum lanceolatis. Gron. virg. 9. *

Clinopodium angustifolium non ramosum, flore cæruleo: labio trifidis atropurpureis maculis ornato. Pluk. alm. 10. t. 164. f. 3. Moris. hist. 3. p. 374. s. 11. t. 8. f. 6.

Habitat in Virginia.

ROSMARINUS.

officinalis.

1. Rosmarinus. Hort. cliff. 14. Hort. ups. 11. Mat. med. 16. Roy. lugdb. 310.

Rosmarinus spontaneus, latiore folio. Bauh. pin. 217.

β. Rosmarinus hortensis, angustiore folio. Bauh. pin. 217.

Habitat in Hispania, G. narbonensi, Galilæa. ♄

SALVIA.

ægyptiaca.

1. Salvia foliis lineari-lanceolatis denticulatis, floribus petiolatis. Hort. cliff. 13. * Roy. lugdb. 309.

Horminum ægyptium minimum ramosissimum. Lippi. Boerh. lugdb. 1. p. 66.

Habitat in Ægypto.

cretica.

2. Salvia foliis lanceolatis, calycibus diphyllis.

Habitat in Creta.

lyrata.

3. Salvia foliis radicalibus lyratis dentatis, corollarum galea brevissima.

Salvia corollarum labio superiore breviore; fauce patente. Gron. virg. 8.

Horminum virginianum erectum, urticæ foliis, flore minore; Moris. hist. 3. p. 395. s. 11. t. 13. f. 31.

Habitat in Virginia.

officinalis.

4. Salvia foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. Hort. cliff. 12. Hort. ups. 10. Mat. med. 13. Roy. lugdb. 307. Sauv. mons. 143.

Salvia major. Bauh. pin. 237.

β. Salvia minor aurita & non aurita. Bauh. pin. 237.

Habitat in Europa australi. ♄

24

pomifera.

5. Salvia foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus obtusis. Hort. cliff. 12. Roy. lugdb. 307.

Salvia cretica frutescens pomifera, foliis longioribus incanis & crispis. Tournef. cor. 10. itin. 1. p. 92 t. 92.

Salvia baccifera. Bauh. pin. 237.

Habitat in Creta.

urticifolia.

6. Salvia foliis ovato-oblongis duplicato-serratis, calycibus tridentatis: lacinia summa tridentata. Gron. virg. 8.

Horminum virginianum erectum, urticæ foliis, flore minore. Moris. hist. 3. p. 395. s. 11. t. 13. f. 31.

Habitat in Virginia.

viridis.

7. Salvia foliis oblongis crenatis, corollarum, galea semi-orbiculata, calycibus fructiferis reflexis.

Salvia foliis ovato-oblongis obtusis æqualiter crenatis, corollarum galea semi-orbiculata. Hort. ups. 11. *

Horminum coma viridi. Tournef. inst. 178.

Habitat   —   —   —   —  ☉

Horminum.

8. Salvia foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis. Vir. cliff. 4. Hort. cliff. 12. Mat. med. 14. Roy. lugdb. 310.

Horiminum sativum. Bauh. pin. 238.

Habitat in Græcia, Apulia. ☉

sylvestris.

9. Salvia foliis cordato-lanceolatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus.

Horminum sylvestre salvifolium majus maculatum. Bauh. pin. 239.

Horminum sylvestre v. Clus. hist. 2. p. 31.

Horminum sylvestre salvifolium minus. Bauh. pin. 239.

Habitat in Austriæ inferioris, Bohemiæ agrorum marginibus, vineis. ♃

hæmatodes.

10. Salvia foliis cordato-ovatis rugosis tomentosis, calycibus hispidis, radice tuberosa. †

Horminum sanguineum, asphodeli radice. Triumf. obs. 69. t. 69.

Horminum sylvestre maculatum tuberosum. Honuphr.

Horminum sylvestre majus hæmatodes glabrum, flore cæruleo, italicum. Barr. rar. 234. t. 185.

Habitat in Italia.

Habitus Phlomidis & teneritudo Salviæ; Calyces pilis rectis, exstantibus undique hispidi sunt.

25

pratensis.

11. Salvia foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis.

Salvia foliis ovatis inciso-crenatis, verticillis subnudis. Hort. cliff. 12. Flor. suec. 28. Hort. ups. 10. Roy. lugdb. 310. Dalib. paris. 10.

Horminum pratense, foliis serratis. Bauh. Pin. 238.

β. Gallitrichum sylvestre, flore majore albo. Bauh. hist. 3. p. 312.

Varietas β differt foliis latioribus, obtusioribus, magis canescentibus; floribus albis galea dimidio minore, serius florentibus.

Paragraph from author’s Addenda.

Habitat in Europæ pratis. ♃

dominica.

12. Salvia foliis cordatis obtusis crenatis subtomentosis, corollis calyce angustioribus.

Habitat in Domingo.

verbenaca.

13. Salvia foliis ferratis sinuatis, corollis calyce angustioribus. Virid. cliff. 17. Gron. virg. 8. Roy. lugdb. 309. Dalib. paris. 9. Sauv. monsp. 278.

Salvia foliis pinnatim incisis glabris. Hort. cliff. 12.

Horminum sylvestre, lavendulæ flore. Bauh. pin. 239 ?

Horminum sylvestre, inciso folio, parvo flore, italicum. Barr. ic. 220. 208.

Horminum verbenacæ laciniis angustifolium. Triumf. obs. 66. t. 66.

Habitat in Europæ pascuis. ♃

pyrenaica.

14. Salvia foliis obtusis erosis, staminibus corolla duplo longioribus. Roy. lugdb. 309.

Horminum pyrenaicum glutinosum anguriæ folio. Herm. parad. 187. t. 187.

Habitat in Pyrenæis.

mexicana.

15. Salvia foliis ovatis utrinque acuminatis serratis. Hort. cliff. 13. Roy. lugdb. 308.

Sclarea mexicana altissima, facie heliotropii. Dill. elth. 339. t. 254. f. 330.

Habitat in Mexicæ humentibus. ♄

hispanica.

16. Salvia foliis ovatis basibus mucronato-tuberosis, spicis imbricatis, calycibus trifidis.

Horminum sylvestre, lavendulæ flore. Bauh. pin. 239 ?

Sclarea hispanica. Tabern. hist. 764. ic. 374.

Habitat in Italia. D. Rathgeb; in Hispania. Lœfling. ☉

Caulis sesquipedalis, tetragonas, obtusus, quadrifulcatus, 26 superne pilis reflexis albis vestitus. Folia ovata, acuta, rugosa, serrata, basi acuta; petiolis basi utrinque obtuso mucrone prominentibus. Spica tetragona, imbricata Bracteis ovatis, longitudine calycum, ciliatis. Calyces sub singula squama sæpe 5, ore tridentati, acuti, dente superiore solitario; inferioribus duobus. Corolla cærulea: limbo longitudine calycis: galea breviore subvillosa; labio inferiore trifido, obtuso, integerrimo, basi maculis 2. pallidis.

indica.

17. Salvia follis cordatis acute crenatis: summis sessilibus, verticillis subnudis remotissimis. Roy. lugdb. 15.

Sclarea indica, floribus variegatis. Tournef. inst. 179.

Habitat in India.

verticillata.

18. Salvia foliis cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio inferiore incumbentibus. Hort. ups. 11. *

Salvia foliis cordato-sagittatis dentatis. Hort. cliff. 495. Roy. lugdb. 309.

Horminum sylvestre latifolium verticillatum. Bauh. pin. 238.

Habitat in Austriæ, Misniæ cultis & ruderatis. ☉

glutinosa.

19. Salvia foliis cordato-sagittatis serratis acutis. Hort. cliff. 13. Hort. ups. 11. Roy. lugdb. 308. Sauv. monsp. 146.

Horminum luteum glutinosum. Bauh. pin. 238.

Habitat in Europæ lutosis. ♃

canariensis.

20. Salvia foliis hastato-triangularibus oblongis crenatis obtusis. Hort. cliff. 13. Hort. ups. 10. Roy. lugdb. 308.

Horminum canariense tomentosum, hastato folio. Moris. hist. 3. p. 394. s. 11. t. 13. f. 17.

Habitat in Canariis. ♄

afr. cærulea.

21. Salvia foliis subrotundis serratis: basi truncatis dentatis. Hort. cliff. 13. Roy. lugdb. 308.

Salvia africana frutescens, folio scorodoniæ, flore violaceo. Comm. hort. 2. p. 181. t. 91.

Habitat ad Cap. b. spei, locis argillosis. ♄

afr. lutea.

22. Salvia foliis subrotundis integerrimis: basi truncatis dentatis. Hort. cliff. 13. Roy. lugdb. 308.

Salvia africana frutescens, folio subrotundo glauco, flore magno aureo. Comm. hort. 2. p. 183. t. 92.

Habitat ad Cap. b. spei juxta rivulos. ♄

27

Sclarea.

23. Salvia foliis rugosis oblongo-cordatis serratis, floralibus calyce longioribus concavis acuminatis. Hort. cliff. 12. Hort. ups. 10. Mat. med. 15. Roy. lugdb. 309. Dalib. paris. 9.

Salvia foliis cordato-ovatis obscure undulatis, foliolis floralibus lanceolato-concavis. Guett. stamp. 263.

Horminum Sclarea dictum. Bauh. pin. 238.

Habitat in Syria, Italia. ♂

ceratophylla.

24. Salvia foliis rugosis pinnatifidis lanatis.

Salvia foliis simplicibus dentato-pinnatis asperis. Hort. cliff. 13. Roy. lugdb. 308.

Salvia foliis simplicibus dentato-pinnatis rugosis verrucosis. Hort. ups. 10.

Horminum rugoso verrucosoque folio cornu cervi exprimente. Pluk. alm. 186. t. 194. f. 5. Herm. parad. 186. t. 186.

Habitat in Persia. ☉

Æthiopis.

25. Salvia foliis oblongis dentato-angulatis hirsutis, verticillis lanatis, corollarum labio saccato.

Salvia foliis lanceolatis sinuato-dentatis: floralibus verticillos comprimentibus. Hort. cliff. 13. Roy. lugdb. 308.

Æthiopis foliis sinuosis. Bauh. pin. 241.

β. Æthiopis laciniatis foliis. Barr. rar. 24. t. 188.

γ. Marum ægypticum. Vesl. alp. 212. t. 212.

Habitat in Illyria, Græcia, Africa. ☉

Labium inferius antice cohæret & saccum format.

pinnata.

26. Salvia foliis compositis pinnatis. Hort. cliff. 13. Roy. lugdb. 309.

Salvia orientalis latifolia hirsutissima viscosa pinnata, flore & calyce purpureis, inodora. Boerh. lugdb. 1. p. 167. t. 167.

Horminum arabicum, alatis foliis, flore rubello. Pluk. alm. 186. t. 194. f. 6.

Habitat in Oriente & Arabia.

nutans.

27. Salvia foliis cordatis inæqualiter basi excisis, caule subnudo, spicis ante florescentiam cernuis.

Habitat in Imperio Rutheno. ♃

DIANTHERA.

americana.

1. Dianthera. Gron. virg. 6. *

Habitat in Virginia.

28

COLLINSONIA.

canadensis.

1. Collinsonia. Hort. cliff. 14. t. 5. Cold. noveb. 8.

Habitat in Virginæ, Canadæ sylvis. ♃

MORINA.

Persica.

1. Morina. Hort. cliff. 14. Roy. lugdb. 236.

Morina orientalis, carlinæ folio. Tournef. cor. 48. itin. 3. p. 132. t. 132.

Habitat in Persia ad Hispaham. ♃

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM.

odoratum.

1. Anthoxanthum spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis arista longioribus.

Anthoxanthum flosculis diandris. Hort cliff. 25. Roy. lugdb. 58.

Anthoxanthum. Fl. suec. 29. Dalib. paris. 10.

Gramen pratense, spica flavescente. Bauh. pin. 3. Scheuchz. gram. 88.

Habitat in Europæ pratis. ♃

indicum.

2. Anthoxanthum spica lineari, flosculis sessilibus arista brevioribus. Fl. zeyl. 25. *

Habitat in India.

paniculatum.

3. Anthoxanthum floribus paniculatis. Amœn. acad. 145.

Gramen sparteum, panicula flavescente. Rudb. elys. 1. f. 14.

Habitat in Europa australiore.

TRIGYNIA.

PIPER.

nigrum.

1. Piper foliis ovatis subseptemnerviis glabris, petiolis simplicissimis. Fl. zeyl. 26. * Mat. med. 26.

Piper rotundum nigrum. Bauh. pin. 411. Pluk. alm. 297. t. 437. f. 1.

Malago-codi. Rheed. mal. 7. p. 23. t. 12.

Habitat in India. ♄

Betle.

2. Piper foliis ovatis oblongiusculis acuminatis septinerviis, petiolis bidentatis. Fl. zeyl. 27. *

29

Piper qui Saururus foliis septinerviis oblongo-acuminatis. Burm. zeyl. 193. t. 82. f. 2.

Beetla-codi. Rheed. mal. 7. p. 29. t. 15.

Habitat in India. ♄

Malamiri.

3. Piper foliis ovatis acutiusculis subtus scabris: nervis quinque subtus elevatis. Fl. zeyl. 26. *

Frutex americanus, spica longa gracili. Pluk. alm. 297. t. 215. f. 2.

Amalago. Rheed. mal. 7. p.   —   —   —   t. 16.

Habitat in India utraque.

Siriboa.

4. Piper foliis cordatis subseptinerviis venosis. Fl. zeyl. 29. *

Betela quem Sirii-boa vocant: Bont. jav. 91. t. 91.

Habitat in India.

longum.

5. Piper foliis cordatis petiolatis sessilibusque. Fl. zeyl. 30. * Mat. med. 20.

Piper longum orientale. Bauh. pin. 412.

Piper longum, pistolochiæ foliis absque pediculis, maderaspatanum. Pluk. alm. 297. t. 104. f. 4.

Cattu-tirpali. Rheed. mal. 7. p. 27. t. 14.

Habitat in India.

Amalago.

6. Piper foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis rugosis.

Piper longum arboreum altius, folio nervoso minore, spica gracili & breviore. Sloan. hist. 1. p. 134. t. 87. f. 1.

Piper frutex, spica longa gracili. Pluk. alm. 297. t. 215. f. 2.

Saururus foliis lanceolato-ovatis quinquenerviis rugosis. Hort. cliff. 140.

Habitat in Jamaica.

reticulatum.

7. Piper foliis cordatis quinquenerviis reticulatis.

Saururus botryoides major arborescens, foliis plantagineis. Plum. amer. 57. t. 75.

Jaborandi. Marcgr. bras. 37. Pis. bras. 97.

Habitat in Martinica, Brasilia.

aduncum.

8. Piper foliis ovato-lanceolatis: nervis alternis, spicis uncinatis.

Piper longum, folio nervoso pallide viridi, humilius. Sloan. hist. 1. p. 135. t. 87. f. 2.

Saururus foliis ovato-lanceolatis: nervis alternis. Hort. cliff. 140. Roy. lugdb. 8.

Saururus arborescens, fructu adunco. Plum. amer. 58. t. 77.

Habitat in Jamaica.

30

pellucidum.

9. Piper foliis cordatis petiolatis, caule herbaceo.

Piper foliis cordatis, caule procumbente. Hort. cliff. 6. t. 4. * Roy. lugdb. 8.

Saururus minor procumbens botryitis, folio crasso cordato. Plum. amer. 54. t. 72.

Habitat in America calidiore. ☉

acuminatum.

10. Piper foliis lanceolato-ovatis nervosis carnosis.

Saururus alius humilis, folio carnoso & acuminato. Plum. amer. 54. t. 71.

Habitat in America calidiore.

obtusifolium.

11. Piper foliis obverse ovatis enerviis.

Saururus humilis, folio carnoso subrotundo. Plum. amer. 53. t. 70.

Habitat in America calidiore.

rotundifol.

12. Piper foliis orbiculatis solitariis carnosis.

Saururus repens, folio orbiculari nummulariæ facie. Plum. amer. 52. t. 69.

Habitat in America calidiore.

maculosum.

13. Piper foliis peltatis ovatis.

Saururus hederaceus, caulibus maculosis, major. Plum. amer. 60. t. 66.

Habitat in Domingo.

peltatum.

14. Piper foliis peltatis orbiculato-cordatis obtusis repandis, spicis umbellatis.

Saururus arborescens, foliis amplis rotundis & umbilicatis. Plum. amer. 56. t. 74.

Habitat in America calidiore.

distachyon.

15. Piper foliis ovatis, spicis conjugatis.

Saururus hederaceus, caulibus maculosis, minor. Plum. amer. 51. t. 67.

Habitat in Americes Gallia. æquinoctiali.

umbellatum.

16. Piper foliis cordatis subrotundis acutis venosis, spicis umbellatis.

Saururus arborescens, foliis amplis cordatis non umbilicatis. Plum. amer. 53. t. 73.

Habitat in Domingo.

trifolium.

17. Piper foliis ternis subrotundis.

Saururus hederaceus triphyllus, folio rotundo. Plum. amer. 52. t. 68.

Habitat in Americes Gallia æquinoctiali.

31

Classis III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

VALERIANA.

rubra.

1. Valeriana floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. Hort. cliff. 15. Hort. ups. 14. Roy. lugdb. 235. Dalib. paris. 12.

Valeriana rubra. Bauh. pin. 165.

Habitat in Galliæ, Helvetiæ, Italiæ ruderatis. ♃

calcitrapæ.

2. Valeriana floribus monandris, foliis pinnatifidis. Hort. ups. 14.

Valeriana foliis pinnato-laciniatis, floribus monandris. Virid. cliff. 4. Hort. cliff. 16. Roy. lugdb. 235. Sauv. monsp. 275.

Valeriana foliis calcitrapæ. Bauh. pin. 164.

Valeriana sylvestris, foliis tenuissime divisis. Bauh. pin. 165.

Habitat in Lusitania. ☉

cornucopiæ.

3. Valeriana floribus diandris ringentibus, foliis ovatis sessilibus. Hort. cliff. 15. Hort. ups. 13. Roy. lugdb. 235.

Valeriana peregrina purpurea albave. Bauh. pin. 164. prodr. 87.

Habitat in Americæ, Mauritaniæ, Siciliæ, Hispaniæ arvis. ☉

dioica.

4. Valeriana floribus triandris dioicis, follis pinnatis. Valeriana dioica. It. œl. 46. Fl. suec. 31. Dalib. paris. 11.

Valeriana, foliis caulinis pinnatis, sexu distincta. Hort. cliff. 16.

Valeriana, foliis caulinis pinnatis, polygama. Vir. cliff. 5. Roy. lugdb. 235.

Valeriana palustris minor & Valeriana palustris inodora parum laciniata, Bauh. pin. 86.

Valeriana alpina minor. Bauh. pin. 165. prodr. 87.

Habitat in Europæ campis uliginosis. ♃

officinalis.

5. Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. Mat. med. 21. Hort. cliff. 15. Fl. suec. 30. Roy. lugdb. 234. Dalib. paris. 11.

32

Valeriana sylvestris major. Bauh. pin. 164. Fl. lapp. 14.

Habitat in Europæ nemoribus paludosis. ♃

Phu.

6. Valeriana floribus triandris, foliis caulinis pinnatis; radicalibus indivisis. Hort. ups. 13. Mat. med. 22.

Valeriana foliis infimis integris; proximis laciniatis; caulinis pinnatis. Hort. cliff. 15. Roy. lugdb. 234.

Valeriana hortensis. Bauh. pin. 164.

Habitat in Alsatia. ♃

Caule non sulcato & foliolis exterioribus majoribus a  V. officinali etjam differt.

tripteris.

7. Valeriana floribus triandris, foliis radicalibus cordatis; caulinis ternatis lanceolatis serratis.

Valeriana floribus triandris, foliis radicalibus cordatis, aliis laciniatis. Sauv. monsp. 276.

Valeriana alpina prima. Bauh. pin. 165. prodr. 86. t. 86.

Valeriana alpina altera. Bauh. pin. 165.

Valeriana alpina minor, planta palmaris. Pluk. alm. 380. t. 231. f. 7.

Valeriana minima, planta uncialis. Pluk. alm. 380. t. 231. f. 8.

Habitat in alpibus Helvetiæ.

Involucra propria sunt diphylla, setacea. ♃

montana.

8. Valeriana floribus triandris, foliis ovato-oblongis subdentatis, caule simplici.

Valeriana foliis omnibus integris ex ovato-acuminatis leviter dentatis. Hall. helv. 664. it. 8.

Valeriana montana, subrotundo folio. Bauh. pin. 165.

Valeriana alpina, scrophulariæ folio. Bauh. pin. 164. prodr. 87. *

Valeriana alpina, nardo celticæ similis, inodora. Pluk. alm. 380. t. 232. f. 2.

Nardo celticæ similis inodora. Bauh. pin. 165.

Habitat in alpibus Helveticis, Rhæticis, Pyrenæis. ♃

celtica.

9. Valeriana floribus triandris, foliis ovato-oblongis obtusis integerrimis. Mat. med. 23.

Valeriana foliis ovatis obtusis minime dentatis. Hall. helv. 664.

Nardus ex apulia. Bauh. pin. 165.

Nardus celtica dioscoridis. Bauh. pin. 165.

Nardus celtica altera. Bauh. pin. 166.

Nardus celtica. Bauh. hist. 3. p. 205.

Spica celtica fastigio flosculorum ordine differens. Cam. epit. 14.

Habitat in alpibus Helvetiæ, Valesiæ. ♃

33 C

tuberosa.

10. Valeriana floribus triandris, foliis lanceolatis integerrimis: caulinis basi pinnatis.

Nardus montana, radice olivari. Bauh. pin. 165.

β. Nardus montana, radice oblonga. Bauh. pin. 165.

Nardus montana, longius radicata. Cam. epit. 16.

Habitat in Dalmatia, Sicilia, Galloprovincia. ♃

saxatilis.

11. Valeriana floribus triandris, foliis subdentatis; radicalibus ovatis, pedunculis communibus elongatis.

Valeriana alpina nardo celticæ similis. Bauh. pin. 165.

Valeriana sylvestris alpina 2 saxatilis. Clus. hist. 1. p. 56. bona.

Nardo Celticæ similis inodora. Bauh. pin. 165. prodr. 88. Burs. VIII: 122.

Habitat in alpibus Styriæ, Austriæ. ♃

pyrenaica.

12. Valeriana floribus triandris, foliis cordatis serratis petiolatis: summis ternatis. Hort. cliff. 15. Roy. lugdb. 235.

Valeriana maxima pyrenaica, cacaliæ folio. Tournef. inst. 131.

Valeriana canadensis. Riv. mon. 6.

Valeriana orientalis, alliariæ folio, flore albo. Buxb. cent. 2. p. 19. t. 11.

Habitat in Pyrenæis ? ♃

Chinensis.

13. Valeriana floribus triandris, foliis omnibus cordatis repando-lobatis.

Habitat in China. Osbeck.

Caules herbacei, erecti, plus quam pedales, ramis floriferis oppositis; Folia opposita, petiolata, glabra, cordata, acuta, lobis lateralibus utrinque binis obtusis. Rami et caules terminati umbellulis involucello cinctis. Semina nuda.

Locusta.

14. Valeriana floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. Fl. suec. 32. Hort. ups. 14. Dalib. paris. 12.

Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris. Vir. cliff. 5.

olitoria.

α. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris, fructu simplici. Hort. cliff. 16. Roy. lugdb. 235.

Valeriana campestris inodora major. Bauh. pin. 165.

vesicaria.

β. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis serratis, calycibus inflatis. Hort. cliff. 16. Roy. lugdb. 235.

Valeriana cretica, fructu vesicario. Tournef. cor. 6. Boerh. lugdb. 1. p. 75. t. 75.

34

coronata.

γ. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu sexdentato. Hort. cliff. 16. Roy. lugdb. 235.

Valeriana semine stellato. Bauh. pin. 165.

dentata.

δ. Valeriana caule dichotomo, foliis oblongis subserratis, seminis corona tridentata. Hall. helv. 666. Dalib. paris. 12.

Locusta major. Riv. mon. 6.

radiata.

ε. Valeriana caule dichotomo, capitulis terminalibus involucro cinctis. Gron. virg. 10.

Valeriana marilandica, foliis oblongis obtusis. Raj. suppl. 3. p. 244.

Habitat α. in Europæ, β. Cretæ, γ. Lusitaniæ, δ. Europæ australioris, ε. Marilandiæ arvis. ☉

mixta.

15. Valeriana floribus triandris, caule quadrifido, foliis imis bipinnatifidis, seminis pappo plumoso. Sauv. monsp. 275. †

Valerianella semine umbilicato hirsuto minore. Moris. umb.

Habitat Monspelii.

Sibirien.

16. Valeriana floribus tetrandris æqualibus, foliis pinnatifidis, seminibus palea ovali adnatis. Hort. ups. 13.

Valeriana lutea humilis. Amm. ruth. 18. n. 25. t. 3.

Habitat in Sibiriæ campis. ☉

HIRTELLA.

americana.

1. Hirtella. Hort. cliff. 17. *

Habitat in America meridionali. ♄

OLAX.

zeylanica.

1. Olax. Fl. zeyl. 34. * Amœn. acad. 1. p. 387.

Arbor stercoraria zeylanica glandifera. Burm. zeyl. 26.

Habitat in Zeylona. ♄

TAMARINDUS.

indica.

1. Tamarindus. Hort. cliff. 18. Mat. med. 28. Hort. ups. 15. Fl. zeyl. 14. Roy. lugd. 465.

Siliqua arabica, quæ Tamarindus. Bauh. pin. 403.

Balam-pulli. Rheed. mal. 1. p. 39. t. 23.

Habitat in India, America, Ægypto, Arabia. ♄

CNEORUM.

tricoccon.

1. Cneorum. Hort. cliff. 18. Roy. lugdb. 119.

35 C2

Chamælea tricoccos. Bauh. pin. 462.

Chamælea. Cam. epit. 973.

Habitat in Hispaniæ, Narbonæ glareosis. ♄

MELOTHRIA.

pendula.

1. Melothria. Hort. cliff. 490. * Hort. ups. 15. Gron. virg. 10. Roy. lugdb. 528.

Cucumis parva repens virginiana, fructu minimo. Pluk. alm. 123. t. 85. f. 5.

Cucumis minima, fructu ovali nigro lævi. Sloan. hist. 1. p. 227. t. 142. f. 1.

Habitat in Canada, Virginia, Jamaica. ☉

ORTEGA.

Entire genus Ortega from author’s Addenda.

hispanica.

1. Ortega. Lœfl. epist. VIII: 43.

Rubia linifolia aspera. Bauh. pin. 333.

Juncaria salmatica. Clus. hist. 1. p. 174.

Habitat in Castilia Minuart, Bætica Velez, Salmantica. ☉

LOEFLINGIA.

hispanica.

1. Loeflingia.

Illecebrum procumbens ramosum, floribus lateralibus imbricatis. Lœfl. descr. VI. 34.

Habitat in Hispaniæ collibus apricis. ☉

Caules profusi Schleranthi s. Herniariæ, viscidi. Folia subulata, brevissima, utrinque dente notata. Spicæ breves, squarrosæ, axillares, Bracteis imbricatis, subulatis, dentatis.

POLYCNEMUM.

arvensei.

1. Polycnemum Sauv. monsp. 45.

Salsola caule repente, foliis & stipulis sessilibus subulatis cartilagineis. Dalib. paris. 80.

Chenopodium foliis subulatis prismaticis, floribus solitariis sessilibus axillaribus. Gvett. stamp. 14.

Chenopodium annuum humifusum, folio breviori & capillaceo. Tournef. inst. 506.

Camphorata vaginis spinosis. Hall. helv. 183.

Camphorata congener. Bauh. pin. 486.

Herniaria foliis longis angustis acuminatis & glabris. Magn. char. 51.

Habitat in Galliæ, Italiæ, Germaniæ arvis.

CASSYTHA.

filiformis.

1. Cassytha Osbeck.

Cuscuta altera s. major. Camel. luz. 1. p. 1. n. 1. Pet. gaz. 77. t. 49. f. 12.

Cuscuta baccifera barbadensium a maritimis. Pluk. alm. 126. t. 172. f. 2.

Acatsia-valli. Rheed mal. 7. p. 83. t. 44. Raj. suppl. 551.

36

Habitat in India.

Habitus & omnia Cuscutæ, at fructificatio diversissima.

CROCUS.

sativus.

1. Crocus spatha univalvi radicali, corollæ tubo longissimo.

Crocus floribus fructui impositis: tubo longissimo. Roy. lugb. 41. Hort. ups. 15. Mat. med. 27.

Crocus flore fructui imposito. Hort. cliff. 18.

officinalis.

α. Crocus autumnalis sativus. Moris. hist. 2. p. 335. s. 4. t. 2. f. 1.

Crocus sativus. Bauh. pin. 65.

vernus.

β. Crocus vernus latifolius. I-XI. & I-VI. Bauh. pin. 65. 66.

Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenæis, Lusitanicis, Tracicis. ♃

Bulbocodium.

2. Crocus spatha diphylla flori approximata, tubo corollæ brevi.

Crocus flore fructui imposito: tubo brevi. Roy. lugdb. 41.

Sisyrinchium minus angustifolium, flore majore variegato. Bauh. pin. 41.

Sisyrinchium asprensium, angusto folio, alterum. Col. ecphr. 2. p. 5. t. 7. f. 1.

Bulbocodium crocifolium, flore magno albo fundo luteo. Tournef. cor. 50.

Habitat in alpibus Italicis. ♃

IXIA.

africana.

1. Ixia floribus capitatis, spathis laceris.

Ixia. Hort. cliff. 490. * Roy. lugdb. 20.

Ixia foliis ad radicem nervosis gramineis, floribus ac fructu convolutis. Burm. afric. 191. t. 70. f. 2.

Bermudiana capensis, capitulis lanuginosis. Pet. sicc. 242.

Gramen eriophorum africanum, flore lanato. Pluk. mant. 98.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

chinensis.

2. Ixia foliis ensiformibus, floribus remotis. Hort. ups. 16.

Bermudiana, iridis folio majori, flore croceo eleganter punctato. Kraus. hort. 25. t. 25.

Balemcanda-Schularmandi. Rheed. mal. 11. p. 73. t. 37.

Habitat in India. ♃

GLADIOLUS.

communis.

1. Gladiolus foliis ensiformibus, floribus distantibus.

37 C3

Gladiolus foliis ensiformibus. Hort. cliff. 20. Hort. ups. 16.

Gladiolus caule simplicissimo, foliis ensiformibus. Roy. lugdb. 19.

Gladiolus floribus uno versu dispositis. Bauh. pin. 41.

Habitat in Europa australi. ♃

imbricatus.

2. Gladiolus foliis ensiformibus, floribus imbricatis.

Habitat in Russia citeriore. ♃

Flores parvi versus unum latus imbricati.

spicatus.

3. Gladiolus foliis linearibus, caule simplicissimo, floribus spicatis. Roy. lugdb. 19.

Habitat in Africa. ♃

angustus.

4. Gladiolus foliis linearibus, floribus distantibus, corollarum tubo limbis longiore.

Gladiolus caule simplicissimo, foliis linearibus, floribus alternis. Roy. lugdb. 19.

Gladiolus foliis linearibus. Hort. cliff. 20. * t. 6.

Habitat in Africa. ♃

ramosus.

5. Gladiolus caule ramoso, foliis linearibus. Roy. lugdb. 19.

Habitat in Africa. ♃

capitatus.

6. Gladiolus caule ramoso, capitulis pedunculatis, radice tuberosa.

Habitat in Africa. ♃

Planta est maxima; floribus cæruleis.

ANTHOLYZA.

ringens.

1. Antholyza stamine unico declinato.

Gladiolo æthiopico similis planta angustifolia. Comm. hort. 1. t. 41. Rudb. elys. 2. p. 237.

Gladiolus floridus rictum referens coccineus: suprema lacinia erecta & fistulosa. Breyn. ic. 21. t. 8. f. 1.

Habitat in Æthiopia. ♃

Cunonia.

2. Antholyza staminibus omnibus adscendentibus.

Cunonia floribus sessilibus, spathis maximis. Buttn. cun. 211. t. 1.

Gladiolus æthiopicus, flore coccineo. Corn. canad. 78. t. 79. Moris. hist. 2. p. 421. s. 4. t. 23. f. 1.

Habitat ad Cap. b. Spei. ♃

Utrum hæc sit distincti generis planta, tum primum elucescat, cum præcedentis flores examinentur ulterius.

38

IRIS.

* Barbatæ nectariis petalorum reflexorum.

susiana.

1. Iris corollis barbatis, caule foliis longiore unifloro. Hort. cliff. 18. Roy. lugdb. 17.

Iris susiana, flore maximo ex albo nigricante. Bauh. pin. 31. theatr. 579.

Habitat in Oriente; venit constantinopoli in Belgium 1573. ♃

Caulis teres; Germen trigono-teretiusculum; Petala 3 interiora majora reflexa.

germanica.

2. Iris corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro. Hort. cliff. 18. Hort. ups. 16. Mat. med. 24. Roy. lugdb. 17.

Iris vulgaris germanica s. sylvestris. Bauh. pin. 30.

Iris hortensis latifolia. Bauh. pin. 31.

Habitat in Germaniæ editis. ♃

aphylla.

3. Iris corollis barbatis, scapo nudo longitudine foliorum multifloro. Roy. lugdb. 17.

Iris latifolia, caule aphyllo. Bauh. pin. 32. Habitat   —   —   —   —  ♃

variegata.

4. Iris corollis barbatis, caule subfolioso longitudine foliorum multifloro. Roy. lugdb. 17. Hort. ups. 16.

Iris corollis barbatis, caule altitudine caulis multiflori. Hort. cliff. 19.

Iris latifolia pannonica, colore multiplici. Bauh. pin. 31.

Habitat in Hungaria. ♃

biflora.

5. Iris corollis barbatis, caule foliis breviore multifloro. Hortus. ups. 17.

Iris corollis barbatis, foliis caulem multiflorum superantibus. Hort. cliff. 19. Roy. lugdb. 17.

Chamæiris major saturate purpurea biflora. Bauh. pin. 33.

Habitat in Lusitaniæ rupibus. ♃

pumila.

6. Iris corollis barbatis, caule foliis breviore unifloro.

Iris corollis barbatis, foliis caulem uniflorum superantibus. Hort. cliff. 19. Roy. lugdb. 17.

Chamæiris minor, flore purpureo. Bauh. pin. 33.

Habitat in Austriæ, Pannoniæ, collibus apricis. ♃

* * Imberbes: petalis deflexis levibus.

Pseudacorus.

7. Iris corollis imberbibus, petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus. Hort. cliff. 19. Fl. suec. 33. Mat. med. 25.

39 C4

Acorus adulterinus. Bauh. pin. 34. theatr. 634.

Habitat in Europa ad ripas paludum fossarum. ♃

fœtidissima.

8. Iris corollis imberbibus, petalis internis longitudine stigmatis, foliis ensiformibus. Hort. cliff. 19. Roy. lugdb. 18. Dalib. paris. 13. Sauv. monsp. 41.

Gladiolus fœtidus. Bauh. pin. 30.

Spathula fœtida Xyris. Bauh. hist. 2. p. 731. Dod. pempt. 247.

Habitat in Gallia, Anglia, Hetruria. ♃

sibirica.

9. Iris corollis imberbibus, germinibus trigonis, caule tereti, foliis linearibus. Hort. cliff. 19. Hort. ups. 17. Roy. lugdb. 78. Hall. helv. 280. Gmel. sibir. 1. p. 28.

Iris pratensis angustifolia non fœtida altior. Bauh. pin. 32, theatr. 597.

Habitat in Austriæ, Helvetiæ, Sibiriæ pratis. ♃

versicolor.

10. Iris corollis imberbibus, germinibus subtrigonis, caule tereti, foliis ensiformibus.

Iris americana versicolor, stylo crenato. Dill. elth. 188. t. 155. f. 188.

Iris americana versicolor, stylo non crenato. Dill. elth. 187. t. 155. f. 187.

Iris latifolia virginiana, florum petalis repandis purpureis. Ehret. pict. t. 6. f. 2.

Habitat in Virginia, Marilandia, Pensylvania. ♃

virginica.

11. Iris corollis imberbibus, germinibus trigonis, caule ancipiti. Gron. virg. 11.

Habitat in Virginia. ♃

spuria.

12. Iris corollis imberbibus, germinibus sexangularibus, caule tereti, foliis sublinearibus. Hort. cliff. 19. Hort. ups. 17. Roy. lugdb. 16.

Iris pratensis angustifolia, folio fœtido. Bauh. pin. 32.

Habitat in Germaniæ pratis. ♃

graminea.

13. Iris corollis imberbibus, germinibus sexangularibus, caule ancipiti, foliis linearibus. Hort. cliff. 19. Hort. ups. 17. Roy. lugdb. 18.

Iris angustifolia prunum redolens minior. Bauh. pin. 33.

Habitat in Austria ad radices montium. ♃

verna.

14. Iris corollis imberbibus, caule unifloro foliis breviore, radice fibrosa. Gron. virg. 10.

Iris virginiana pumila s. Chamæiris verna angustifolia, 40 flore purpuro cæruleo odorato. Pluk. alm. 198. t. 196, f. 6.

Habitat in Virginia. ♃

tuberosa.

15. Iris corollis imberbibus, foliis tetragonis. Vir. cliff. 6. Hort cliff. 20. Mat. med. 26. Roy. lugdb. 18.

Iris tuberosa, folio anguloso. Bauh. pin. 40.

Hermodactylus folio quadrangulo. Tournef. cor. 50.

Habitat in Arabia & Oriente. ♃

Xiphium.

16. Iris corollis imberbibus, foliis subulato-canaliculatis caule brevioribus. Hort. ups. 17.

Iris foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. Hort. cliff. 20.

Iris caulescens, foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. Roy. lugdb. 18.

Iris bulbosa latifolia, caule donata. Bauh. pin. 38.

β. Iris bulbosa cæruleo-violacea. Bauh. pin. 40.

Habitat in Hispania. ♃

persica.

17. Iris corollis imberbibus, foliis subulato-canaliculatis caule longioribus.

Iris acaulis, foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. Roy. lugdb. 18.

Xiphion persicum præcox, flore variegato. Tournef. inst. 363.

Habitat in Persia. ♃

Sisyrinchium.

18. Iris corollis imberbibus, foliis canaliculatis, bulbis germinis superimpositis.

Sisyrinchium majus. Bauh. pin. 40. Clus. hist. 1. p. 216.

β. Sisyrinchium medium. Bauh. pin. 41.

Sisyrinchium minus. Clus hist. 216.

Habitat in Hispania, Lusitania. ♃

Colore est petalorum purpureo macula lutea loco barbæ; bulbis (non tunicatis simplicibus ut in bulbosis Xiphiis 16. 17, sed) ex gemino bulbo altero alteri imposito, ut in Gladiolo, Croco.

COMMELINA.

* Dipetalæ dictæ.

communis.

1. Commelina corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis acutis, caule procumbente glabro. Hort. ups. 18.

Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule procumbente glabro, petalis duobus majoribus. Virid. cliff. 6. Hort. cliff. 21. Roy. lugdb. 17. Gron. virg. 130.

41

Commelina procumbens annua, saponariæ folio. Dill. elth. 93. t. 78. f. 89.

Habitat in America. ☉

africana.

2. Commelina corollis inæqualibus, foliis lanceolatis glabris obtusis, caule repente.

Commelina radice perenni, foliis lanceolatis, caule repente glabro, petalis duobus majoribus. Wach. ultr. 323.

Commelina procumbens, flore luteo. Roy. lugdb. 538.

Habitat in Æthiopia. ♃

Differt a prima petalis islis majoribus reniformibus luteis, tertio ovato filamentis longioribus æquali, vaginis foliorum ciliatis, involucro non reticulato.

benghalensis.

3. Commelina corollis inæqualibus, foliis ovatis obtusis, caule repente.

Ephemerum benghalense serpens, folio subrotundo brevi, phalangoides. Pluk. alm. 130. t. 27. f. 3.

Habitat in Benghala.

erecta.

4. Commelina corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis, caule erecto scabro simplicissimo. Hort. ups. 18.

Commelina foliis ovato-lanceolatis, caule erectiusculo scabro, petalis duobus majoribus. Virid. cliff. 16. Hort. cliff. 495. Gron. virg. 11. Roy. lugdb. 38.

Commelina erecta, ampliore subcæruleo flore. Dill. elth. 94. p. 77. t. 88.

Habitat in Virginia.  ♃

* * Tripetalæ Zanoniæ Pl.

tuberosa.

5. Commelina corollis æqualibus, foliis ovato-lanceolatis subciliatis. Hort. ups. 18.

Commelina foliis ovato-lanceolatis, petalis tribus majoribus æqualibus. Hort. cliff. 21. Roy. lugdb. 38.

Commelina radice anacampserotidis. Dill. elth. 94. t. 79. f. 90.

Habitat in Mexico. ♃

Zanonia.

6. Commelina corollis æqualibus, pedunculis incrassatis, foliis linearii-lanceolatis. †

Zanonia graminea perfoliata. Plum. gen. 38.

Habitat in America Galliæ æquinoctialis.

nudiflora.

7. Commelina corollis æqualibus, pedunculis capillaribus, foliis lineari-lanceolatis, involucro nullo. Fl. zeyl. 31.

42

Ephemerum phalangoides maderaspatense minimum, foliis perangustis, perfoliatum. Pluk. alm. 135. t. 27. f. 4.

Habitat in India.

axillaris.

8. Commelina corollis æqualibus, floribus sessilibus, foliis linearibus.

Ephemerum phalangoides maderaspatanum minimum, secundum caulem quasi ex utriculis floridum. Pluk. alm. 135. t. 174. f. 3.

Ephemerum malabaricum, flore tripetalo in foliorum alis sessili. Raj. suppl. 567.

Nir-pulli. Rheed. mal. 10. p. 28. t. 13.

Habitat in India.

cristata.

9. Commelina corollis æqualibus, involucris spicatim imbricatis. Fl. zeyl. 32.

Ephemerum zeylanicum procumbens inflatum. Herm. parad. 148. Raj. hist. 566.

Habitat in Zeylona.

XYRIS.

indica.

1. Xyris.

Xyris foliis gladiatis. Gron. virg. 11. Fl. zeyl. 35.

Gladiolo lacustri accedens malabarica, e capitulo botryoideo florifera. Pluk. alm. 170. t. 416. f. 4.

Katsjiletti-pullu. Rheed. mal. 9. p. 139. t. 7.

Habitat in Indiis.

SCHOENUS.

Mariscus.

1. Schoenus culmo tereti, foliis margine dorsoque aculeatis. Fl. svec. 35. It. gotl. 170. * Dalib. paris. 14.

Pseudo-cyperus palustris, foliis & carina serratis. Scheuchz. gram. 375.

Cyperus longus inodorus germanicus. Bauh. pin. 14.

Habitat in Europæ paludibus. ♃

aculeatus.

2. Schoenus culmo tereti ramoso, capitulis terminalibus, involucro triphyllo brevissimo rigido patente.

Gramen album, capitulis aculeatis, italicum. Bauh. pin. 7. theatr. 108. Scheuch. gram. 85. Moris. hist. 3. p. 195. s. 8. t. 5. f. 3.

Gramen spicatum, spicis in capitulum foliatum congestis. Tournef. inst. 517.

Gramen aculeatum. Cam. epit. 745.

Habitat in Italia, Narbona, Lusitania, Archipelagi insulis. ♃

mucronatus.

3. Schoenus culmo tereti nudo, spicis-fasciculatis divaricatis, involucro triphyllo subulato.

43

Scirpus culmo tereti, foliis tribus patulis flosculisque aggestis terminato. Sauv. monsp. 9.

Scirpus maritimus, capite glomerato. Tournef. inst. 46. Scheuchz. gram. 367.

Gramen Cyperoides maritimum. Bauh. pin. 6. theatr. 91.

Gramen junceum maritimum, capite squamoso foliaceo. Moris. hist. 3. p. 227. s. 8. t. 9. f. 6.

Habitat in Galliæ, Narbonæ, Tyrrheni, Smyrnæ maritimis. ♃

Folia etjam involucri apice pungunt. Spicæ oblongæ, sessiles, apicibus distantes; Involucrum triphyllum, interdum diphyllum.

nigricans.

4. Schoenus culmo tereti nudo, capitulo ovato: involucri diphylli valvula altera subulata longa. Fl. suec. 36. It. gotl. 234. Dalib. paris. 113.

Scirpus flosculis spicatis. Act. stockh. 1741. p. 182.

Juncus lævis minor, panicula glomerata nigricante. Moris hist. 3. p. 233. s. 8. t. 10. f. 28. Junco affinis capitulo glomerato nigricante. Scheuch. gram. 349.

Habitat in Europæ paludibus æstate, exsiccatis. ♃

ferrugineus.

5. Schoenus culmo tereti nudo, spica duplici, involucri valvula majore spicam æquante.

Gramen Cyperoides minimum, caryophylli proliferi capitulo simplici squamato. Moris. hist. 3. p. 245. s. 8. t. 12. f. 40.

Habitat in Gotlandiæ, Angliæ paludibus. ♃

* * Culmo triquetro.

coloraturi.

6. Schoenus culmo triquetro, capitulo subrotundo, involucro longissimo plano variegato.

Schœnus florum capitulis involucro longissimo radiatis. Hort. cliff. 495.

Gramen Cyperodes spica compacta alba, foliis ad spicam, partim albis partim viridibus. Sloan. hist. 1. p. 119. t. 78. f. 1.

Habitat in Jamaica, Bahama.

compressus.

7. Schoenus culmo subtriquetro nudo, spica disticha, involucro monophyllo.

Cyperella montana spicata, radice repente, caule to tundo triquetro, spica fusca compressa disticha, semine cinereo. Mich. gen. 53.

Gramen Cyperoides spica simplici compressa disticha. Pluk. alm. 173. t. 34. f. 9. Scheuch. gram. 499. Raj. hist. 1910. Moris. hist. 3. p. 245.

Habitat in Anglia, Helvetia, Italia.

44

glomeratus.

8. Schoenus culmo triquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis planis, pedunculis lateralibus geminis.

Schœnus culmo triquetro, pedunculis geminis lateralibus, floribus conglomeratis. Gron. virg. 131.

Habitat in Virginia.

albus.

9. Schoenus culmo subtriquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis setaceis. Fl. svec. 34. Dalib. paris. 14.

Schœnus flosculis fasciculatis. Hort. cliff. 22. Roy. lugdb. 48.

Cyperus palustris hirsutus minor, paniculis albis. Moris. hist. 3. s. 8. t. 9. f. 39. Fl. lapp. 17.

Gramen Cyperoides palustre leucanthemum. Scheuchz. Gram. 503.

Habitat in Europæ borealis paludibus siccatis. ♃

CYPERUS.

* Culmo tereti.

articulatus.

1. Cyperus culmo tereti nudo articulato.

Cyperus culmo nudo articuloso. Roy. lugdb. 51.

Juncus Cyperoides creberrime geniculatus medulla farctus aquaticus, radice rubra tuberosa odorata. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 121. t. 81. f. 1.

Habitat in Jamaicæ rivulis.  ♃

minimus.

2. Cyperus culmo tereti nudo, spicis sub apice.

Cyperus culmo tereti, spicas sub apice ferente. Hort. cliff. 21. Roy. lugdb. 49.

Gramen junceum perpusillum, capillaceis foliis, æthiopicum. Pluk. alm. 179. t. 300. f. 5.

Gramen Cyperoides minimum, spicis pluribus compactis ex oblongo-rotundis. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 120. t. 79. f. 3. Raj. hist. 3. p. 625.

Habitat in Jamaica, Africa.

arundinacea.

3. Cyperus culmo tereti folioso articulato, racemis lateralibus, spicis alternis patentibus.

Cyperus racemis simplicibus lateralibus solitariis distichis, spicis alternis patentibus. Gron. virg. 131.

Gramen junceum elatius, caule articulato, virginianum, cyperi paniculis inter folia prope summitatem prodeuntibus. Pluk. alm. 179. t. 301. f. 1.

Gramen fluviatile geniculatum, panicula foliacea: locustis tenuibus oblongis, virginianum. Moris. hist. 3. p. 183. s. 8. t. 3.

Habitat in Virginia.

45

* Culmo triquetro.

haspan.

4. Cyperus culmo triquetro folioso, umbella supradecomposita, spiculis umbellato-sessilibus. Fl. zeyl. 37. *

Gramen Cyperoides maderaspatanum, panicula magis sparsa & speciosa. Pluk. alm. 179. t. 192. f. 2.

Habitat in India, Æthiopia. ♃

longus.

5. Cyperus culmo triquetro folioso, umbella foliosa supradecomposita, pedunculis nudis spicis alternis. Roy. lugdb. 50. Mat. med. 29. Dalib. paris. 14.

Cyperus odoratus radice longa s. Cyperus officinarum. Bauh. pin. 14. Scheuch. gram. 378. Moris. hist. 3. pag. 237. s. 8. t. 11. f. 13.

Habitat in Italiæ, Galliæ paludibus. ♃

rotundus.

6. Cyperus culmo triquetro subnudo, umbella decomposita: spicis alternis linearibus. Fl. zeyl. 36. Mat. med. 30.

Cyperus orientalis, radice olivarii, spicis longis e spadiceo purpurascentibus. Scheuch. gram. 391.

Habitat in India.

esculentus.

7. Cyperus culmo triquetro nudo, umbella foliosa, radicum tuberibus ovatis: zonis imbricatis. Roy. lugdb. 51.

Cyperus rotundus esculentus angustifolius. Bauh. pin. 14. theatr. 222. Scheuch. gram. 382. Moris. hist. 3. p. 236. s. 8. t. 11. f. 10.

Thrasi. Bauh. hist. 2. p. 504.

Habitat Monspelii, inque Italia, Oriente. ♃

Iria.

8. Cyperus culmo triquetro seminudo, umbella foliosa decomposita, spiculis alternis granis distinctis.

Gramen Cyperoides Indiæ orientalis elatius; panicula sparsa pallescente. Pluk. alm. 179. t. 191. f. 7.

Iria s. Balari. Rheed. mal. 12. p. 105. t. 56.

Habitat in India. Osbeck.

Pedunculi in umbella plurimi, apice umbelluliferi; umbella ex tribus quatuorve radiis, qui alternatim spiculas gerunt ex granis triquetris, obtusissimis, vix manifesta palea vestitis, parum distantibus.

elegans.

9. Cyperus culmo triquetro nudo, umbella foliosa, pedunculis nudis proliferis, spicis confertis. Roy. lugdb. 51.

Cyperus panicula maxime sparsa ferruginea compressa 46 elegantissima. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 117. t. 75. f. 1. Raj. suppl. 623.

Habitat in Jamaicæ paludosis maritimis.

odoratus.

10. Cyperus culmo triquetro nudo, umbella decomposita simpliciter foliosa, pedicellis distiche spicatis.

Cyperus culmo triquetro nudo, umbella duplicata foliosa, pedunculis propriis distiche spicatis. Roy. lugdb. 50. Gron. virg. 131.

Cyperus longus odoratus, panicula sparsa, spicis strigosioribus viridibus. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 1.

Habitat in America ad fluviorum ripas.

compressus.

11. Cyperus culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus, spicis alterno-digitatis lanceolatis distichis.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliosa, pedunculis simplicibus, spicis alternis subulatis distichis. Roy. lugdb. 51. Gron. virg. 131.

Cyperus rotundus gramineus fere inodorus, panicula sparsa compressa viridi. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 117. t. 76. f. 1. Raj. suppl. 623.

Habitat in Americæ septentrionalis pratis arenosis.

flavescens.

12. Cyperus culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis lanceolatis.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliosa supradecomposita, spicis confertis distiche compressis. Dalib. paris. 14.

Cyperus minimus, panicula sparsa flavescente. T. Scheuch. gram. 385. Hall. helv. 246.

Cyperus minor pulcher, panicula lata compressa subflavescente. Moris. hist. 3. p. 239. s. 8. t. 11. f. 37.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa subflava. Bauh. pin. 6. theatr. 88. t. 88.

Habitat in Germaniæ, Helvetiæ, Galliæ paludosis.

fuscus.

13. Cyperus culmo triquetro nudo, umbella trifida, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla supradecomposita, spicis strigosioribus confertis distiche compressis. Dalib. paris. 15.

Cyperus minimus, panicula sparsa nigricante. T. Scheuchz. gram. 354.

47

Cyperus minor pulcher, panicula compressa nigricante. Moris. hist. 3. p. 239. s. 8. t. 9. f. 38.

Gramen Cyperoides minus, panicula sparsa nigricante. Bauh. pin. 6.

Habitat in Galliæ; Germaniæ, Helvetiæ pratis humidis.

Differt a C. flavescente vix manifeste, spiculis angustioribus fuscis & foliis magis scabris.

strigosus.

14. Cyperus culmo triquetro nudo, umbella simplici, spiculis linearibus confertissimis horizontalibus.

Cyperus rotundus, panicula sparsa, spicis strigosis ferrugineis. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 116. t. 74. f. 23.

Habitat in paludibus Jamaicæ, Virginiæ.

Radix subrotunda. Umbellæ radii simplices, erectiusculi, instructi spiculis linearibus, longiusculis, ferrugineis, confertissimis, numerosissimis, horizontaliter a pedunculo communi patentibus vel etjam deorsum flexis.

Papyrus.

15. Cyperus culmo triquetro nudo, umbella simplici foliosa, pedunculis simplicissimis distiche spicatis. Roy. lugdb. 50.

Cyperus omnium maximus Papyrus dictus. (Mont. gram. 14.), locustis minimis. Mich. gen. 44. t. 19.

Cyperus enodis nudus, culmis e vaginis brevibus prodeuntibus, spicis tenuioribus. Scheuch. gram. 387.

Cyperus niloticus vel syriacus maximus papyraceus. Moris. hist. 3. p. 239. s. 8. t. 11. f. 41.

Papyrus syriaca & siciliana. Bauh. pin. 12. theatr. 333.

Habitat in Calabria, Sicilia, Syria, Ægypto.

SCIRPUS.

* * Spica unica.

articulatus.

1. Scirpus culmo tereti nudiusculo semigeniculato, capitulo glomerato laterali.

Tsieli. Rheed. mal. 12. p. 135. t. 71.

Habitat in Malabariæ aquosis arenosis.

Culmus cavus, geniculis cinctus, at non undique. Spicæ laterales in capitulum semiverticillatum collectæ.

palustris.

2. Scirpus culmo tereti nudo, spica subovata imbricata. Fl. suec. 41. Dalib. paris. 16.

Scirpus culmo nudo, spica terminali subovata. Roy. lugdb. 48.

Scirpus equiseti capitulo majore. T. Scheuchz. gram. 360. Fl. lapp. 19.

Juncus palustris, capitulo equiseti, major. Bauh. pin. 12.

Habitat in Europæ fossis & inundatis.

48

geniculatus.

3. Scirpus culmo tereti nudo, spica subglobosa terminali.

Scirpus culmo nudo, spica terminali subrotunda. Hort. cliff. 21. * Roy. lugdb. 48.

Juncus aquaticus geniculatus, capitulis equiseto major & minor. Sloan. jam. 37. hist. 1. p. 122. t. 75. f. 2. & t. 81. f. 3. Raj. suppl. 628.

Habitat in Jamaica.

cespitosus.

4. Scirpus culmo striato nudo, spica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus squamula interstinctis. Fl. suec. 42. Dalib. paris. 17.

Scirpus folio culmi unico. Fl. lapp. 20. Roy. lugdb. 49.

Scirpus montanus, capitulo breviore. Scheuch. gram. 363. t. 7. f. 18.

Habitat in Europæ paludibus cespitosis sylvaticis. ♃

capitatus.

5. Scirpus culmo tereti nudo setiformi, spica subglobosa.

Scirpus culmo setaceo nudo, spica subglobosa. Gron. virg. 12.

Habitat in Virginia.

acicularis.

6. Scirpus culmo tereti nudo setiformi, spica ovata bivalvi, seminibus nudis. Fl. suec. 43. Dalib. paris. 17.

Scirpus magnitudine aciculæ. Fl. lapp. 21. Roy. lugdb. 49.

Juncellus minimus, capitulis equiseti. Pluk. alm. 201. t. 40. f. 7. Moris. hist. 3. p. 234. s. 8. t. 10. f. 37.

Habitat in Europa sub aquis purioribus.

fluitans.

7. Scirpus culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido.

Scirpus foliis linearibus planis alternatim fasciculatis, spica terminali. Guett. stamp. 141.

Scirpus caule folioso flaccido, scapis alternis capitatis. Roy. lugdb. 49. Sauv. monsp. 9.

Scirpus equiseti capitulo minori. T. Scheuch. gram. 365. t. 7. f. 20.

Juncellus, capitulis equiseti, minor fluitans. Bauh. pin. 12. prodr. 23. theatr. 187.

Gramen junceum clavatum minimum. Raj. hist. 1310. Moris. hist. 3. p. 230. s. 8. t. 10. f. 31. Pluk. alm. 180. t. 35. f. 1.

Habitat in Angliæ, Galliæ udis.

* * Culmo tereti polystachio.

lacustris.

8. Scirpus culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus, pedunculatis terminalibus. Fl. svec. 40. Dalib. paris. 16.

49 D

Scirpus spicis copiosis. Roy. lugdb. 48.

Juncus maximus s. scirpus major. Bauh. pin. 12. theatr. 178.

Habitat in Europæ aquis puris stagnantibus & fluviatilibus.

Holoscœnus.

9. Scirpus culmo tereti nudo, spicis subglobosis glomeratis pedunculatis, involucro diphyllo inaequali mucronato.

Scirpus panicula solum foliosa, spicis globosis pedunculatis lateralibus. Sauv. monsp. 8.

Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. Bauh. pin. 11. theatr. 17.

Scirpoides maritimum, capitulis sparsis glomeratis. Scheuch. gram. 371.

Holoschœnus. Dalech. hist. 987.

Habitat in Europa australi.

romanus.

10. Scirpus culmo tereti nudo, capitulo laterali conglobato, bractea reflexa.

Scirpus capitulo singulari, radice tomentosa. Barr. rar. 1249. t. 255. f. 3.

Scirpoides acutum maritimum, capitulo glomerato solitario. Scheuch. gram. 373. Mich. gen. 52.

Habitat in Galloprovincia & Romæ. ♃

setacens.

11. Scirpus culmo nudo setaceo, spicis lateralibus subsolitariis sessilibus. it. scan. 227. *

Scirpus culmo nudo setaceo, spicis pedunculatis. Roy. lugdb. 49.

Scirpus omnium minimus, capitulo breviore. T. Scheuch. gram. 358.

Juncellus omnium minimus. Moris. hist. 3. p. 232. s. 8. t. 10. f. 23.

Habitat in Europæ litoribus maritimis.

supinus.

12. Scirpus culmo tereti nudo, spicis sessilibus in medio culmo glomeratis. Dalib. paris. 16. †

Scirpus supinus minimus, capitulis conglobatis, foliis rotundo-teretibus. Tournef. inst. 528.

Habitat Parisiis.

capillaris.

13. Scirpus culmo nudo capillari, spicis pedunculatis sessilibusque lateralibus.

Scirpus culmo teretiusculo seminudo, spicis capitatis sessilibus, involucro diphyllo setaceo. Fl. zeyl. 39.

Cyperus culmo tereti spicas infra apicem ferente. Hort. cliff. 21.

50

Gramen junceum perpusillum, capillaceis foliis, æthiopicum. Pluk. alm. 179. t. 300. f. 5.

Gramen pusillum, junci capitulis minimis, ad basin foliolis binis acutis. Burm. zeyl. 108. t. 47. f. 2.

Habitat in Virginia, Æthiopia, Zeylona.

* * * Culmo triquetro, panicula nuda.

mucronatus.

14. Scirpus culmo triquetro nudo acuminato, panicula conglomerata nuda.

Scirpo-Cyperus maritimus. Mich. gen. 47. ord. c. 2. 3.

Juncus acutus maritimus, caule triangulo. Bauh. pin. 11. prodr. 22. Moris. hist. 3. p. 232. s. 8. t. 10. f. 20.

Juncus acutus maritimus, caule triquetro rigido & molli. Pluk. alm. 200. t. 40. f. 1. 3.

Habitat in Angliæ, Italiæ, Helvetiæ, Virginiæ stagnis maritimis.

dichotomus.

15. Scirpus culmo triquetro nudo, umbella decomposita, spicis dichotomiæ sessilibus. Fl. zeyl. 40. *

Gramen Cyperoides maderaspatanum, juncelli gesneri capitulis sparsis. Pluk. alm. 179. t. 119. f. 3.

Habitat in India.

echinatus.

16. Scirpus culmo triquetro nudo, umbella simplici, spicis ovatis. Fl. zeyl. 38. *

Cyperus floribus capitatis erectis pedunculatis. Gron. virg. 12.

Gramen Cyperoides americanum, spicis grandioribus oblongo-rotundis, sparganii in modum echinatis, ad summum caulem pediculis longis innitentibus. Pluk. alm. 179. t. 91. f. 4.

Habitat in India utraque.

retrofractus.

17. Scirpus culmo triquetro, umbella simplici: spicarum flosculis retrofractis.

Cyperi genus indianum, panicula speciosa, spiculis propendentibus atris. Pluk. phyt. 415. f. 4.

Habitat in Virginia. ♃

ferrugineus.

18. Scirpus culmo triquetro subnudo, pedunculis nudis numerosis, spicis ovatis solitariis.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula diphylla, pedunculis quibusdam subdivisis, spicis ovatis solitariis. Roy. lugdb. 50.

Gramen Cyperoides majus spicis ex oblongo-rotundis compactis ferrugineis. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 36. t. 77. f. 2.

Habitat in Jamaicæ paludibus maritimis.

51 D2

spadiceus.

19. Scirpus culmo triquetro nudo, umbella subnuda, spicis oblongis sessilibus terminalibusque.

Scirpus culmo triquetro nudo, panicula laxa, spicis alternis subsessilibus, pedunculis longis terminalibus. Gron. virg. 132.

Gramen Cyperoides majus aquaticum, paniculis plurimis junceis sparsis, spicis ex oblongo-rotundis spadiceis. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 118. t. 76. f. 2.

Habitat in Jamaicæ fluviis.

* * * * Culmo triquetro panicula foliacea.

maritimus.

20. Scirpus culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis: intermedia subulata. Fl. suec. 39. Dalib. paris. 15.

Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea, pedunculis simplissimis, spicis confertis. Roy. lugdb. 50.

Cyperus panicula subsessili, capitulis subovatis. Guett. stamp. 2. p. 414.

Cyperus rotundus inodorus germanicus. Bauh. pin. 14. theatr. 215.

β. Cyperus rotundus inodorus anglicus. Bauh. pin. 14.

γ. Cyperus panicula compacta e spicis teretibus crassioribus composita. Scheuch. hist. 400.

δ. Gramen Cyperoides panicula sparsa majus. Bauh. pin. 6.

ε. Scirpo-Cyperus palustris, radice repente nodosa inodora, panicula sparsa, capitulis majoribus. Mich. gen. 48.

Habitat in Europæ litoribus maritimis. ♃

Anatome partium fructificationis conjunctionem β. γ. δ. ε. jussit.

lithospermus.

21. Scirpus culmo triquetro folioso, panicula foliacea, seminibus osseis.

Kaden-pullu. Rheed. mal. 12. p. 89. t. 48.

Habitat in India.

Culmus nudus, triqueter, crassitie fili. Panicula simplex; ramulis alternis. Folium sub panicula ejusdem longitudinis. Spicæ parvæ, ovatæ, subjecto Folio setaceo vix spica longiore. Semina magna, nivea; subovata nitida, nuda, prominentia, diversissima a Cypero maximo americano, lithospermi semine. Moris. hist. 3. p. 237. s. 8. t. 11. f. 16.

sylvaticus.

22. Scirpus culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supra-decompositis, spicis confertis. Fl. suec. 38. Dalib. paris. 15.

Cyperus culmo triquetro, panicula foliosa, pedunculis 52 nudis supra-decompositis, spicis confertis. Roy. lugdb. 49.

Gramen cyperoides miliaceum. Bauh. pin. 6.

Gramen arundinaceum, foliis acutissimis, panicula multiplici, cyperi facie. Lœf. pruss. 119. t. 33.

Habitat in Europæ sylvis. ♃

glomeratus.

23. Scirpus culmo triquetro folioso, capitulo glomerato, involucro folioso.

Cyperus culmo triquetro folioso, capitulo glomerato triphyllo, spicis teretibus. Gron. virg. 131 ?

Pee-mottenga. Rheed. mal. 2. p. 99. t. 53.

Habitat in Virginia, India.

Culmus subnudus, triqueter, semipedalis. Involucrum nutans foliis 3. s. 4, longitudine culmi. Spiculæ plurimæ, ovato-oblongæ, sessiles, in capitulum subrotundum congestæ.

michelianus.

24. Scirpus culmo triquetro, capitulo globoso, involucro polyphyllo longo.

Cyperus italicus omnium minimus. Till. pis. 51. t. 20. f. 5.

Habitat in Italia rarius.

ERIOPHORUM.

vaginatum.

1. Eriophorum culmis vaginatis teretibus, spica paleacea. Fl. svec. 45. Dalib. paris. 18.

Eriophorum spica erecta, caule tereti. Fl. lapp. 23. Roy. lugdb. 51.

Gramen tomentosum alpinum & minus. Bauh. pin. 5. prodr. 10. Burs. 1: 43.

Juncus alpinus capitulo lanuginoso s. Schœnolagurus. Bauh. pin. 12. prodr. 23. theatr. 188. Scheuch. gram. 302. t. 7. f. 1.

Habitat in Europæ frigidis sterilibus. ♃

polystachion.

2. Eriophorum culmis teretibus, foliis planis spicatis pedunculatis. Fl. suec. 44. Dalib. paris. 18.

Eriophorum spicis pendulis. Fl. lapp. 28. Hort. cliff. 22. Roy. lugdb. 51.

Gramen pratense tomentosum, panicula sparsa. Bauh. pin. 4.

Habitat in Europæ uliginosis, turfosis. ♃

virginicum.

3. Eriophorum culmis foliosis teretibus, foliis planis, spica erecta.

Eriophorum spica compacta erecta foliacea, caule compresso. Gron. virg. 132.

53 D3

Gramen tomentosum virginianum, panicula magis compacta aureo colore perfusa. Pluk. alm. 179. t. 299. f. 4.

Gramen tomentosum, capitulo ampliore fusco & foliaceo. Moris. hist. 3. p. 224. s. 8. t. 9. f. 2.

Habitat in Virginia. ♃

alpinum.

4. Eriophorum culmis nudis triquetris, spica pappo breviore. Fl. suec. 46.

Eriophorum spica erecta, caule triquetro. Fl. lapp. 24.

Linagrostis juncea alpina, capitulo parvo: tomento rariore. Scheuch. gram. 305. t. 7. f. 4.

Juncus alpinus bombycinus. Bauh. pin. 12. prodr. 6.

Habitat in Europæ alpibus, locisque affinibus. ♃

NARDUS.

stricta.

1. Nardus spica setacea recta. Fl. suec. 47. Dalib. paris. 18.

Nardus spica lineari. Fl. lapp. 40. Hort. cliff. 42

Gramen sparteum juncifolium. Bauh. pin. 5. Scheuch. gram. 90.

Gramen sparteum hollandicum, capillaceo folio, & minus. Bauh. pin. 5. prodr. 11. Moris. hist. 3. p. 217. s. 8. t. 7. f. 8.

Habitat in Europæ asperis, sterilibus, duris. ♃

gangitis.

2. Nardus spica recurva. †

Nardus spuria narbonensis. Bauh. pin. 13.

Nardus gangitis spuria narbonensis. Lob. ic. 84. Moris. hist. 3. p. 257. s. 8. t. 13. f. ult. Raj. hist. 1911.

Habitat in G. Narbonensi.

ciliaris.

3. Nardus spica incurva ciliata.

Habitat in India.

Folia graminea, plana. Culmus spitamæus. Spica dimidiata s. altero latere tantum Flosculis alternis, erectis, 12 a 15: valvula exteriore ovato-oblonga, mutica, margine ciliata pilis scabris, numerosis. Calyx proprie nullus, sed ad alterum latus flosculorum seta, brevior ipsa gluma.

articulata.

4. Nardus spica cylindrica articulata.

Nardus spica subulata disticha. Roy. lugdb. 58.

Gramen loliaceum, spicis articulosis erectis. T. Scheuch. gram. 43.

Gramen loliaceum maritimum, spicis articulatis. Moris. hist. 3. p. 182. s. 8. t. 5. f.

54

Gramen myuros erectum minimum arundinaceum. Bocc. mus. 70. t. 59.

Habitat in Italia, Hispania, G. Narbonensi.

DIGYNIA.

BOBARTIA.

indica.

1. Bobartia.

Bobartia spicis capitatis, involucro folioso. Fl. zeyl. 41. * Amœn. acad. 1. p. 388. *

Scirpus maderaspatanus, capitulo squamoso subrotundo. Scheuch. gram. 369.

Habitat in India.

Refert ita Schœnum mucronatum, ut ejus figura pro hujus ubique venditari possit.

CORNUCOPIÆ.

cucullatum.

1. Cornucopiæ. Hort. cliff. 490. Roy. lugdb. 52.

Juncus clavatus vaginatus polycephalus. Pet. gaz. t. 73. f. 5.

Gramen orientale vernum in udis proveniens, capitulo inflexo. Scheuch. gram. 117.

Habitat Smyrnæ. D. Hasselquist.

SACCHARUM.

officinarum.

1. Saccharum floribus paniculatis. Hort. cliff. 26. Mat. med. 33. Roy. lugdb. 52.

Arundo saccharifera. Bauh. pin. 18. Sloan. jam. 31. hist. 1. p. 108. t. 66.

Habitat in Indiæ utriusque locis inundatis.

spicatum.

2. Saccharum floribus spicatis.

Gramen indicum alopecuroides holosericeum majus, spica longa pappescente. Pluk. alm. 177. t. 92. f. 5.

Tjeria-kuren-pullu. Rheed. mal. 12. p. 117. t. 62.

Habitat in Indiæ petrosis.

PHALARIS.

canariensis.

1. Phalaris panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. Hort. ups. 19.

Phalaris radice annua. Hort. cliff. 23. Roy. lugdb. 63. Dalib. paris. 20.

Phalaris major, semine albo. Bauh. pin. 28. Moris. hist. 3. p. 186. f. 8. t. 3. f. 1.

55 D4

β. Phalaris major, semine nigro. Bauh. pin. 28.

γ. Phalaris radice perenni. Roy. lugdb. 63.

Phalaris bulbosa, semine albo. Raj. hist. 1249. Scheuch. gram. 53.

Habitat in Europa australi, Canariis.

phleoides.

2. Phalaris panicula cylindrica spiciformi.

Phalaris spica cylindrica. Fl. suec. 49. Dalib. paris. 19.

Gramen typhoides asperum primum. Bauh. pin. 4. Scheuch. gram. 61. Hall. helv. 232.

Habitat in Europæ versuris.

arundinacea.

3. Phalaris panicula oblonga ventricosa.

Phalaris panicula oblonga. Fl. svec. 48. Dalib. paris. 19.

Arundo foliis planis, panicula spicata, spiculis confertis. Hort. cliff. 26. Roy. lugdb. 66.

Gramen aquaticum paniculatum, phalaridis semine. T. Scheuch. gram. 126.

Gramen arundinaceum spicatum. Bauh. pin. 6. theatr. 94.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. Bauh. pin. 6.

Gramen arundinaceum, acerosa gluma, jerserianum. Raj. angl. 3. p. 400.

picta.

β. Gramen paniculatum, folio variegato. Bauh. pin. 3.

Habitat in Europæ subhumidis ad ripas lacuum.

erucæformis.

4. Phalaris panicula lineari secunda, calycibus bifloris.

Dactylis spicis numerosis alternis culmo adpressis longitudine internodiorum, calycibus bifloris. Roy. lugdb. 57. Gmel. sibir. 1. p. 130. t. 29.

Gramen palustre, locustis erucæformibus. Barr. rar. 1158. t. 2.

Habitat in Sibiria, Russia, Europa australi.

oryzoides.

5. Phalaris panicula effusa, glumarum carinis ciliatis.

Oryza glumis carina hispidis. Gron. virg. 153.

Habitat in Virginiæ paludibus nemorosis.

PANICUM.

* Spicata.

alopecuroides.

1. Panicum spica tereti, involucris setaceis fasciculatis unifloris, flosculo quadruplo longioribus.

Gramen geniculatum brevifolium crispum, spica purpuro-sericea. Pluk. alm. 177. t. 119. f. 1.

Habitat in China.

Spica longa, ferruginea; Flosculi sparsi, pedunculis brevibus, 56 cincti setis longis, erectis; Scapus infra spicam parum villosus; pedicelli omnes uniflori.

glaucum.

2. Panicum spica tereti, involucellis bifloris fasciculato-pilosis. Fl. zeyl. 44.

Gramen alopecuroides maderaspatanum, spica quasi geniculata molli. Pluk. alm. 177. t. 190. f. 6.

β. Gramen paniceum s. Panicum sylvestre, simplici spica. Scheuch. gram. 46.

γ. Panicum spica simplici, aristis aggregatis flosculo subjectis. Gron. virg. 134.

Panicum indicum altissimum, spicis simplicibus mollibus in foliorum alis, pediculis longissimis insidentibus. Tournef. inst. 515.

Habitat in Indiis. ☉

Setæ in spica longitudine flosculorum. Foliorum vaginæ oris pilosæ. Dum spicarecens prodiit Flosculi in series dispositi observantur.

americanum.

3. Panicum spica simplici æquali, pedunculis bifloris. Roy. lugdb. 54.

Panicum indicum, spica obtusa cærulea. Bauh. pin. 7. theatr. 522.

Panicum americanum. Clus. hist. 2. p. 215.

Habitat in America.

italicum.

4. Panicum spica composita, spiculis glometatis setis immixtis, pedunculo hirsuto.

Panicum spica composita, aristis flosculo brevioribus. Vir. cliff. 7. Hort. ups. 19. Roy. lugdb. 54. Gron. virg. 134.

Panicum italicum s. panicula majore. Bauh. pin. 27. theatr. 519.

Habitat in Indiis. ☉

Crusgalli.

5. Panicum spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis.

Panicum spicis alternis remotis declinatis compositis. Vir. cliff. 7. Roy. lugdb. 55. Dalib. paris. 22.

Panicum spicis alternis remotis laxis. Hort. cliff. 27.

Gramen paniceum, spica divisa. Bauh. pin. 8.

β. Gramen paniceum, spica divisa, aristis longis armata. Bauh. pin. 8.

Habitat in Europæ, Virginiæ cultis. ☉

Variat aristis, in aliis longitudine glumarum, in aliis decies longioribus.

57 D5

dissectum.

6. Panicum spiculis alternis; rachi lineari membranacea extrorsum imbricato-florifera.

Dactylis spicis alternis numerosis patulis, calycibus unifloris. Roy. lugdb. 56.

Gramen paniceum, spica simplici ad caulem intervallata binis granorum ordinibus uno versu constante, americanum. Pluk. mant. 94. t. 350. f. 2.

Gramen dactylon majus, panicula longa, spicis plurimis nudis crassis. Sloan. jam. 34. hist. 1. p. 112. t. 69. f. 2.

Habitat in Indiis.

dimidiatum.

7. Panicum spica dimidiato-secunda, rachi lineari membranacea extrorsum flosculis aggregatis.

Gramen bermudense frumentaceum, foliis brevibus obtusis, spica crassiuscula compressa antrorsum gemino versu granifera. Pluk. phyt. 244. f. 9.

Habitat in India.

Folia latissima vaginis latis. Spica ex scapi apice membranaceo, plano, cui ad alterum tantum latus Flores alternatim conferti divergentes.

sangvinale.

8. Panicum spicis aggregatis, basi interiore nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis.

Panicum spicis alternis oppositisque linearibus patentissimis muticis, flosculis alternatim binis: altero pedunculato. Roy. lugdb. 55. Gron. virg. 154. Dalib. paris. 22.

Gramen dactylon, folio latiore. Bauh. pin. 8. theatr. 114. Scheuch. gram. 101.

Gramen dactylon majus, panicula longa e spicis plurimis gracilioribus purpureis & viridibus mollibus constante. Sloan. jam. 3. hist. 1. p. 113. t. 70. f. 2. *

Habitat in America, Europa australi. ☉

filiforme.

9. Panicum spicis subdigitatis approximatis erectis filiformibus: rachi flexuosa, dentibus bifloris: altero sessili.

Habitat in America septentrionali. Kalm.

Folia lanceolata. Culmi pedales filiformes, superne nudi, erecti; spica filiformis, rara, flexuosa rachi, alternatim utrinque ad dentes Flosculi 2: altero sessili, altero pedicellato; Spicæ tenues, primum valde approximatæ quasi in unum, quamvis alternæ.

compositum.

10. Panicum spica composita, spiculis linearibus secundis flosculis geminis remotis, calycibus aristatis. Fl. zeyl. 42. *

Habitat in Zeylona.

58

* Paniculata.

dichotomum.

11. Panicum paniculis simplicibus, culmo ramoso dichotomo. Gron. virg. 133. *

Habitat in Virginia.

Statura refert arbusculam inferne simplicem, superne fasciculatam.

clandestinum.

12. Panicum racemis occultatis intra foliorum vaginas.

Gramen cyperoides polystachyon, spicis ad nodos ex foliorum alis prodeuntibus. Sloan. jam. 36. hist. 1. p. 120. t. 80.

Habitat in Jamaica, Pensylvania. Kalm.

Culmi dichotomi, ramosi; Folia ovato-lanceolata, vaginis punctatis, pilosis, intra quas Racemi fructificationum omnino occultantur, ut extus ne vestigium eorum appareat.

capillare.

13. Panicum panicula capillari erecta, foliis pilosis. Gron. virg. 13.

Panicum miliaceum viride, foliis latis brevibus, panicula capillacea. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 115. t. 72. f. 3.

Habitat in Virginia, Jamaica.

patens.

14. Panicum panicula oblonga patente, calycibus bifloris, foliis lineari-lanceolatis.

Tsiama-pullu. Rheed. mal. 12. p. 75. t. 41.

Habitat in India; similis e Lusitania.

dactylon.

15. Panicum spicis digitatis patentibus: basi interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis repentibus.

Gramen dactylon, folio arundinaceo, majus aculeatum. Bauh. pin. 7.

Gramen dactylon, radice repente. s. officinarum. Scheuch. gram. 104.

Gramen legitimum. Clus. hist. 2. p. 217.

Habitat in Europa australi. ♃

miliaceum.

16. Panicum panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus. Hort. cliff. 27. Hort. ups. 20. Mat. med. 34. Roy. lugdb. 55. Dalib. paris. 22.

Milium semine luteo & albo. Bauh. pin. 26. theatr. 502.

Habitat in India.

latifolium.

17. Panicum panicula racemis lateralibus simplicibus, foliis ovato-lanceolatis collo pilosis.

59

Gramen virginianum, lato brevique folio, panicula rariore. Moris. hist. 3. p. 196. s. 8. t. 5. f. 4.

Gramen miliaceum sylvaticum maximum, semine albo. Sloan. jam. 34. hist. 1. p. 114. t. 71. f. 3.

Habitat in America.

Folia latitudine Commelinæ, ad fauces amplexicaulia; extus collo circum fauces villoso, etiam basi foliorum margine pilosa. Panicula valde mediocris ex racemis lateralibus, non subdivisis, sed pedicellos proprios, nec subdivisos proferentes. Flores mutici, majusculi.

brevifolium.

18. Panicum paniculatum, foliorum vaginis longitudinaliter ciliatis.

Panicum miliaceum, latiore folio, maderaspatanum. Pluk. alm. 176. t. 189. f. 4.

Habitat in India.

Gramen pedale vel bipedale. Folia ovata, amplexicaulia; Panicula tenuissima, folio supremo & majore compresso. Variat foliis angustis & lanceolatis.

arborescens.

19. Panicum paniculatum ramosissimum, foliis ovato-oblongis acuminatis. Fl. zeyl. 43.

Panicum panicula laxa sparsa, foliorum vaginis glabris. Hort. cliff. 27.

Habitat in India.

Altitudine certat cum altissimis arboribus; Culmus vix penna anserina latior.

virgatum.

20. Panicum panicula virgata, glumis acuminatis lævibus extima dehiscente.

Panicum paniculatum, glumis acutis. Gron. virg. 133.

Habitat in Virginia.

PHLEUM.

pratense.

1. Phleum spica cylindrica longissima. Fl. lapp. 26. Fl. suec. 50. Hort. cliff. 22. Roy. lugdb. 53. Dalib. paris. 20.

Gramen typhoides maximum, spica longissima. Bauh. pin. 4. Scheuch. gram. 60.

Habitat in Europæ versuris & pratis. ♃

alpinum.

2. Phleum spica ovato-cylindracea. Fl. lapp. 25. Fl. suec. 51. Dalib. paris. 20.

Gramen typhoides alpinum, spica brevi densa & velut villosa. Scheuch. gram. 64.

Habitat in Alpibus. ♃

60

arenarium.

3. Phleum spica ovata ciliata, caule ramoso. Hort. cliff. 23. it. scan. 109. Roy. lugdb. 54.

Gramen typhinum maritimum minus. R. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 8.

Habitat in Europæ locis arenosis. ☉

Spica vix absolute e vagina folii exit.

Schœnoides.

4. Phleum spicis ovatis obvolutis foliis brevissimis mucronatis amplexicaulibus.

Gramen maritimum typhinum, brevi & crassiori spica ad singula genicula prodeunte s. secundum. Scheuch. gram. 86.

Habitat in Italia, Smyrna, inque Hispania. Lœfling.

Habitus Schœni aculeati foliis floralibus amplexicaulibus, brevibus mucronatis.

ALOPECURUS.

pratensis.

1. Alopecurus culmo spicato erecto. Roy. lugdb. 54. Fl. suec. 52. Dalib. paris. 21.

Gramen phalaroides majus s. italicum. Bauh. pin. 4. theatr. 55.

Gramen alopecuro simile glabrum cum pilis longiusculis in spica Onocoidon. Bauh. hist. 2. p. 475.

β. Gramen typhoides spica angustiore. Bauh. pin. 4.

Habitat in Europæ pratis. ♃

geniculatus.

2. Alopecurus culmo spicato infracto. Fl. suec. 53. Dalib. paris. 20.

Alopecurus culmo infracto, aristis gluma longioribus. Roy. lugdb. 54.

Alopecurus aristis gluma longioribus, Fl. lapp. 37.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum. Bauh. pin. 3. Scheuch. gram. 72.

β. Alopecurus aristis gluma æqualibus. Fl. lapp. 38.

Habitat in Europæ uliginosis. ♃

hordeiformis.

3. Alopecurus racemo simplici, flosculis aristis circumvallatis.

Habitat in India.

Habitus omnino Hordei murini. Culmus pedalis. Folia plano-canaliculata, nervosa, culmo sæpius longiora. Spica racemosa, longa. Flores numerosi; pedicelli Florum brevissimi, simplicissimi. Calyces obvallati setis aristiformibus, numerosis, floribus triplo longioribus, gluma bivalvi, altera minore. Corolla bivalvis glumis oblongis, acuminatis. Pistillum flore longius. Stamina tria.

61

monspeliens.

4. Alopecurus panicula villosa oblonga folio involuta. Sauv. monsp. 37. †

Gramen alopecurum minus, spica longiore. Bauh. pin. 4. theatr. 57. Scheuch. gram. 154.

Gramen alopecurum minus, spica virescens divulsa. Barr. ic. 115. f. 1.

Cauda vulpis monspeliensium, Alopecurus theophrasti. Lob. ic. 45.

Habitat Monspelii.

MILIUM.

effusum.

1. Milium floribus dispersis. Flor. suec. 55. Dalib. paris. 23.

Milium glumis diphyllis. Hort. cliff. 27.

Gramen sylvaticum, panicula miliacea sparsa. Bauh. Pin. 8. theatr. 141. Scheuch. gram. 133. Moris. hist. 3. s. 8. t. 5. f. 10.

Habitat in Europæ nemoribus umbrosis. ♃

confertum.

2. Milium floribus confertis. Roy. lugdb. 57.

Gramen paniculatum alpinum latifolium, panicula miliacea sparsa. Scheuch. gram. 134. Hall. helv. 220.

Habitat in Helvetiæ sylvis.

AGROSTIS.

* Aristatæ.

spica venti.

1. Agrostis petalo exteriore exserente aristam rectam strictam longissimam. Roy. lugdb. 59. Fl. svec. 58.

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa. C. B. Scheuch. gram. 144.

Gramen capillatum. Bauh. hist. 3. p. 462.

Habitat in Europa inter segetes. ☉

miliacea.

2. Agrostis calycum squama exteriore aristata longiore; interiore acuminata mutica. Roy. lugdb. 59.

Habitat in Europa.

arundinacea.

3. Agrostis panicula oblonga, petalo exteriore basi villoso, arista torta calyce longiore. Fl. suec. 59. *

Agrostis culmo enodi, panicula contracta. Fl. lapp. 44.

Gramen avenaceum montanum, panicula angusta e dilutissimo fusco albicante & papposa. Scheuch. gram. 57.

Habitat in Europæ monticulis sylvosis glareosis juniperitis. ♃

62

rubra.

4. Agrostis paniculæ parte florente patentissima, petalo exteriore glabro terminato arista tortili recurva. Fl. suec. 60. Dalib. paris. 24.

Agrostis panicula inferiore verticillatim laxa; superiore contracta. Fl. lapp. 46.

Gramen serotinum arvense, panicula contracta pyramidali. Scheuch. gram. 148.

Habitat in Europæ arenosis subhumidis.

canina.

5. Agrostis calycibus coloratis, petalorum arista dorsali recurva. Fl. suec. 1138.

Gramen supinum caninum paniculatum, folio varians. Bauh. pin. 1. theatr. 12.

Gramen paniculatum supinum ad infima culmorum genicula foliorum capillarium geniculis fasciculatis donatum. Scheuch. gramen. 141.

Habitat in Europæ pascuis humidiusculis. ♃

paradoxa.

6. Agrostis flosculis aristatis gemellis: altero sterili, terminalibus ternis. Sauv. monsp. 35. †

Gramen avenaceum paniculatum galloprovinciale, aquilegiæ semine. T. Moris. hist. 3. p. 214. n. 29. Pluk. alm. 174. t. 32. f. 2.

Gramen paniculatum latifolium, locustis crassioribus, semine nigro aquilegiæ simili. Tournef. inst. 522.

Habitat in Galloprovincia, G. Narbonensi.

* * Muticæ.

stolonifera.

7. Agrostis paniculæ ramulis divaricatis muticis, culmo repente, calycibus æqualibus.

Agrostis culmo repente foliis radicalibus breviore, folii suprema vagina ventricosa, flosculis muticis. Roy. lugdb. 59. Fl. suec. 62.

Agrostis culmo repente, vagina supremi folii ventricosa. Roy. lugdb. 59. Dalib. paris. 23.

Gramen caninum supinum minus. Scheuch. gram. 128.

Habitat in Europa. ♃

capillaris.

8. Agrostis panicula capillari patente, calycibus subulatis æqualibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. Roy. lugdb. 59. Dalib. paris. 23.

Agrostis panicula tenuissima. Fl. lapp. 45.

Gramen montanum, panicula spadicea delicatiore. Bauh. pin. 3. prodr. 12. Scheuch. gram. 129.

Habitat in Europae pratis.

Panicula vere capillaris, tenuissimisque pedicellis singularis.

63

alba.

9. Agrostis panicula laxa, calycibus muticis æqualibus. Roy. lugdb. 59.

Habitat in Europae nemoribus.

minima.

10. Agrostis panicula mutica filiformi.

Nardus panicula spicata, floribus solitariis alternis. Guett. stamp, 155. Dalib. paris. 155.

Gramen minimum paniculis elegantissimis. Bauh. pin. 2. Scheuch. gram. 40. Moris. hist. 3. p. 200. s. 8. t. 2. f. 10.

Gramen minimum. Bauh. hist. 2. p. 465. Dalech. hist. 425.

Habitat in Gallia.

virginica.

11. Agrostis panicula contracta mutica, foliis involuto-subulatis rigidis exstantibus. Clayt. virg. 507.

Habitat in Virginia.

indica.

12. Agrostis panicula contracta mutica, racemis lateralibus erectis alternis.

Gramen pratense panicula & foliis angustissimis, spicis brevibus muticis, locustis minimis. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 115. t. 73. f. 1.

Habitat in India.

Culmus erectus. Folia plana, angusta. Panicula oblonga e racemis lateralibus, alternis, rachi approximatis; glumis brevissimis, acutis.

AIRA.

* Muticæ.

indica.

1. Aira spica subovata secunda, flosculis obtusis muticis, foliis planis.

Habitat in India.

Gramen procumbens, digiti longitudine. Folia plana. Spica secunda, conglomerata, ovato-oblonga. Glumæ obtusæ, muticæ.

cristata.

2. Aira panicula spicata, floribus muticis pedunculo longioribus, glumis acuminatis inæqualibus. Roy. lugdb. 61. Dalib. paris. 27.

Gramen, spica cristata subhirsutum. Bauh. pin. 2. prodr. 8. Moris. hist. 3. p. 194. s. 8. t. 4. f. 7. Scheuch. gram. 166.

Habitat in Angliæ, Galliæ, Helvetiæ siccioribus.

cærulea.

3. Aira foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto subulatis. Fl. suec. 71. Dalib. paris. 26.

64

Poa spiculis subulatis, panicula rara contracta. Fl. lapp. 29. Roy. lugdb. 61.

Gramen arundinaceum enode minus sylvaticum. Bauh. pin. 7. theatr. 97. Scheuch. gram. 209.

Gramen pratense serotinum, panicula rara purpurascente. Moris. hist. 3. p. 201. s. 8. t. 5. f. 22.

Habitat in Europæ pascuis aquosis. ♃

arundinacea.

4. Aira panicula oblonga secunda mutica imbricata, foliis planis.

Gramen orientale paniculatum, portulacae semine. Tournef. cor. 39.

Habitat in Oriente.

minuta.

5. Aira panicula laxa subfastigiata ramosissima; flosculis muticis. Lœfl.

Gramen paniculatum arvense minimum. Buxb. cent. 5. p. 35. t. 67 ?

Habitat in Hispania Lœfling. ☉

Differt tantum a Buxbaumiano, quod longe minus, vix pollicem transversum altum.

aquatica.

6. Aira foliis planis, panicula patente, floribus muticis lævibus calyce longioribus. Fl. suec. 66. Dalib. paris. 26.

Aira culmo inferiore repente, flosculis muticis calyce longioribus: altero pedunculato. Roy. lugdb. 60.

Gramen aquaticum miliaceum. Scheuch. gram. 218. Vaill. paris. 89. t. 17. f. 7.

Gramen caninum supinum paniculatum dulce. Bauh. pin. 2.

Habitat in Europæ pascuis aquosis. ♃

* * Aristatæ.

spicata.

7. Aira foliis planis, panicula spicata, flosculis medio aristatis: arista reflexa laxiore. Fl. suec. 65. *

Aira panicula spicata, pedicellis flosculo brevioribus. Fl. lapp. 47.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum humile, locustis in spicam collectis varicoloribus aristatis. Scheuch. gram. 221. prodr. 24. t. 6.

Habitat in Lapponiæ alpibus. ♃

cæspitosa.

8. Aira foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque: arista recta brevi. Fl. suec. 63.

Aira panicula patentissima, flosculis subaristatis sessilibus basi villosis, foliis planis. Mor. act. Stockh. 1742. p. 30.

65 E

Aira panicula longissima tenui. Fl. lapp. 50.

Gramen segetum, panicula arundinacea. Bauh. pin. 3. theatr. 35. Scheuch. gram. 244.

Habitat in Europæ partis cultis & fertilibus. ♃

flexuosa.

9. Aira foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis. Fl. suec. 64. Dalib. paris. 26.

Aira panicula rara, calycibus albis. Fl. lapp. 48.

Gramen alpinum nemorosum paniculatum, foliis angustissimis, locustis splendentibus aristatis. Scheuch. gram. 218. t. 6. f. 1.

Gramen nemorosum, paniculis albis, capillaceo folio. Bauh. pin. 7. prodr. 14. Moris. hist. 3. p. 300. s. 8. t. 7. f. 9.

Habitat in Europæ petris, rupibus. ♃

montana.

10. Aira foliis setaceis, panicula angustata, flosculis basi pilosis aristatis: arista tortili longiore. Fl. suec. 68.

Aira panicula rara, calycibus fuscis. Fl. lapp. 49.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum, foliis capillaceis brevibus, locustis purpuro-argenteis & aristatis. Scheuch. gram. 216. t. 4. f. 4.

Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis. Bauh. pin. 10.

Habitat in Europæ alpinis. ♃

alpina.

11. Aira foliis subulatis, panicula densa, flosculis basi pilolis aristatis: arista brevi.

Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis argenteis vix aristatis, foliis angustioribus. Scheuch. gram. 222.

Habitat in alpibus Lapponicis, Germania.

canescens.

12. Aira foliis setaceis: summo paniculam inferne obvolvente. Roy. lugdb. 60. Fl. suec. 72. Dalib. paris. 25.

Aira foliis setaceis, aristis e basi glumarum calycem æquantibus. Hort. cliff. 495.

Gramen foliis junceis, radice jubata. Bauh. pin. 5. Scheuch. gram. 243.

Habitat in Scania & australioris Europæ arvis.  ☉

Arista in medio cincta denticulis, infra crassior fusca, supra tenuior subclavata albida. Panicula ante florescentiam spicata.

præcox.

13. Aira foliis setaceis: vaginis angulatis, floribus paniculato-spicatis, flosculis basi aristatis. It. scan. 226. *

66

Gramen minimum, spica brevi habitiore, nostrum. Scheuch. gram. 219.

Gramen parvum præcox, panicula laxa canescente. Raj. angl. 3. p. 407. t. 22. f. 2. Pluk. alm. 177. t. 33. f.  9.

Habitat in Europæ australioris campis arenosis inundatis. ☉

caryophyllea.

14. Aira foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus.

Aira foliis subulatis, aristis a basi flosculorum tortilibus, flosculo altero pedunculato. Roy. lugdb. 60. Dalib. paris. 26.

Gramen phalaroides sparsa panicula minimum angustifolium. Barr. rar. 1218. t. 44. f. 1.

Gramen paniculatum, locustis purpuro-argenteis, annuum. Raj. angl. 3. p. 407. Moris. hist. 3. p. 200. s. 8. t. 5. f. 11.

Gramen paniculatum minimum molle. Magn. monsp. 296. Scheuch. gram. 215.

Caryophyllus arvensis glaber minimus. Bauh. prodr. 105.

Habitat in Angliæ, Germaniæ, Galliæ glareosis. ☉

MELICA.

ciliata.

1. Melica petalis exterioribus ciliatis. It. gotl. 297. Fl. svec. 56.

Melica floribus horizontaliter patentibus. Roy. lugdb. 57.

Gramen avenaceum montanum lanuginosum. Bauh. pin. 10.

Gramen avenaceum, spica simplici, locustis densissimis candicantibus & lanuginosis. Scheuch. gram. 174.

Habitat in Europæ collibus sterilibus saxosis. ♃

nutans.

2. Melica petalis imberbibus, panicula nutante simplici.

Melica petalis imberbibus. Fl. suec. 57. Dalib. paris. 23.

Melica floribus sub culmo pendulis. Fl. lapp. 36. Roy. lugdb. 57.

Gramen montanum avenaceum, locustis rubris. Bauh. pin. 10. prodr. 20.

Gramen montanum avenaceum spicatum. Bauh. pin. 10.

Gramen avenaceum, locustis rarioribus. Bauh. pin. 10.

Habitat in Europæ frigidioris rupibus.

altissima.

3. Melica petalis imberbibus, panicula ramosissima. Hort. ups. 20.

67 E2

Melica flosculis glabris; summo urceolari. Gmel. sib. 1. p. 98. t. 20.

Gramen avenaceum, locustis rarioribus muticis, virginianum majus. Moris. hist. 3. p. 216. s. 8. t. 7. f. 51.

Habitat in Sibiria, Canada. ♃

POA.

aquatica.

1. Poa panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. Fl. suec. 73. Dalib. paris. 29.

Poa panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus muticis compressis. Act. stockh. 1741. p. 185.

Poa panicula contracta, spicis ovatis teretiusculis. Hort. cliff. 494. Roy. lugdb. 61.

Gramen palustre paniculatum altissimum. Bauh. pin. 2. theatr. 38. Scheuch. gram. 191.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. Moris. hist. 3. p. 201. s. 8. t. 6. f. 25.

Habitat in Europa ad ripas piscinarum, fluviorum. ♃

alpina.

2. Poa panicula diffusa ramosissima, spiculis sexfloris cordatis. Fl. suec. 79. Dalib. paris. 28.

Gramen alpinum paniculatum majus, panicula speciosa variegata. Scheuch. gram. 186. Hall. helv. 214.

vivipara.

β. Gramen alpinum latifolium, panicula laxa foliacea, foliolis in panicula paucioribus & magis crispis. Scheuch. gram. 212.

Habitat in alpibus Lapponicis, Helveticis. ♃

An hæc α. β. sequentis tantum varietas.

trivialis.

3. Poa panicula diffusa, spiculis quinquefloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. Fl. suec. 78. Dalib. paris. 28.

Gramen pratense paniculatum medium. Bauh. pin. 2. Scheuch. gram. 180.

Habitat in Europae pascuis.

angustifolia.

4. Poa panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. Fl. suec. 77. Dalib. paris. 28.

Poa spiculis ovato-oblongis, foliis subulatis. Fl. lapp. 52.

Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. Bauh. pin. 2. prodr. 5. Scheuch. gram. 178.

Habitat in Europa ad agrorum versuras. ♃

pratensis.

5. Poa panicula diffusa, spiculis trifloris glabris, culmo erecto tereti. Fl. suec. 76. Dalib. paris. 27.

68

Poa spiculis ovatis compressis muticis. Fl. lapp. 51. Hort. cliff. 27. Roy. lugdb. 61.

Gramen pratense paniculatum majus (latiore folio. Bauh. pin. 2.) Scheuch. gram. 177.

Habitat in Europae pratis fertilissimis.

Limites pro speciebus 2. 3. 4. 5. rite discernendis vix dum perspicue evicti sunt.

annua.

6. Poa panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. Fl. suec. 75. Dalib. paris. 28.

Gramen pratense paniculatum minus. Bauh. pin. 2. theatr. 31.

β. Gramen pratense paniculatum minus rubrum. Tournef. inst. 522.

Habitat in Europa ad vias. ☉

flava.

7. Poa panicula diffusa, spiculis ovato-oblongis nitidis. Gron. virg. 13.

Gramen pratense majus virginianum. Pet. mus. 239.

Habitat in Virginia.

pilosa.

8. Poa panicula patente stricta; ramificationibus primariis pilosis.

Gramen, paniculis elegantissimis, majus, locustis purpuro-spadiceis minoribus. Scheuch. gram. 193.

Habitat in Italia.

amabilis.

9. Poa panicula patente, spiculis octifloris linearibus. Fl. zeyl. 46. *

Gramen paniculatum ex oris malabaricis, panicula delicatiore. Pluk. alm. 176. t. 300. f. 3.

Habitat in India.

Eragrostis.

10. Poa panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris.

Gramen, paniculis elegantissimis, minimum. Scheuch. gram. 192.

Gramen Phalaroides, sparsa brizæ panicula, minus. Barr. ic. t. 44. f. 2.

Habitat in Italia supra muros. D. Bæck.

capillaris.

11. Poa panicula laxa patentissima capillari, foliis pilosis, culmo ramosissimo.

Poa panicula laxa erecta stricta, spiculis erectis oblongis. Gron. virg. 136.

Gramen paniculatum virginianum, locustis minimis. Moris. hist. 3. p. 202. s. 8. t. 6. f. 33.

69 E3

Habitat in Virginia, Canada. D. Kalm.

Panicula capillacea, strictissima, patentissima, ramosissima. Spiculæ ex flosculis 4, 5 s. 6, minimæ. Folia ad basin pilis longis raris. Culmus ramosus.

malabarica.

12. Poa paniculæ ramis simplicissimis, floribus sessilibus, seminibus distantibus, culmo repente.

Tsiama-pullu. Rheed. mal. 12. p. 83. t. 45.

Habitat in Indiæ arenosis.

chinensis.

13. Poa paniculæ ramis simplicissimis, floribus sessilibus, seminibus imbricatis, culmo erecto.

Habitat in India. Osbeck.

Rami paniculæ simplicissimi, ut in antecedente, magis conferti, Flores minores; Flosculi 4 nec septem.

tenella.

14. Poa panicula oblonga subverticillata, flosculis sexfloris.

Habitat in India.

Gramen bipedale, Foliis longis. Panicula angustata, ramulis confertissimis, subramosis & fere verticillata apparent; Flores tam parvi, ut nudis oculis vix flosculi mumerentur.

compressa.

15. Poa panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso. Fl. suec. 74. It. gotl. 178. Dalib. paris. 28.

Poa spiculis ovatis compressis muticis, panicula secunda coarctata. Act. stockh. 1741. p. 184.

Gramen murorum, radice repente. Bauh. pin. 2. prodr. 2.

Gramen paniculatum, radice repente, culmo compresso, locustis distichis pulchellis. Scheuchz. gram. 198.

Habitat in Europae & Americae septentrionalis siccis, muris, tectis. ♃

Americana flosculis sæpius ternis, Europæa vero senis, habitus tamen idem & structura.

nemoralis.

16. Poa panicula attenuata, spiculis sub-bifloris mucronatis scabris, culmo incurvo.

Gramen sylvaticum, panicula tenui e raris locustis composita. Dill. spec. 57.

Gramen paniculatum angustifolium alpinum, locustis rarioribus & angustioribus non aristatis. Scheuch. gram. 164. t. 2.

Gramen loliaceum alpinum, paniculis ex rarioribus & exiguis locustis compositum. Mont. gram. 39.

β. Gramen cirrhosa & villosa spongia ad singula genicula 70 donatum, paniculatum minimum alpinum. Bocc. mus. 2. p. 70. t. 59.

Habitat in Europa ad radices montium umbrosas.

bulbosa.

17. Poa panicula secunda patentiuscula, spiculis quadrifloris.

Poa culmorum basi tuberosa. Guet. stamp. 1. p. 168. Dalib. paris. 29.

α. Gramen xerampelinum, miliacea prætenui ramosaque sparsa panicula s. Xerampelino congener arvense æstivum, Gramen minutissimo semine. Lob. illustr. 14. Scheuch. gram. 185.

β. Gramen arvense, panicula crispa. Bauh. pin. 3. Barr. ic. 703.

Gramen arvense angustifolium, panicula densa foliacea: foliolis in panicula angustissimis. Scheuch. gram. 211.

γ. Gramen vernum, radice ascalonica. Vail. paris. 91. t. 17. f. 8.

Habitat in Gallia.

In α. culmi semper inclinati; in γ. Glumæ inæquales: aliæ latæ planæ, aliæ contractæ longiores. Lœfl.

BRIZA.

minor.

1. Briza spiculis triangulis, calyce flosculis (7) longiore, Hort. cliff. 23. Roy. lugdb. 63.

Gramen tremulum minus, panicula parva. Bauh. pin. 2. prodr. 4.

Habitat in Helvetia, Italia.

media.

2. Briza spiculis ovatis, calyce flosculis (7) breviore. Hort. cliff. 23. Fl. suec. 80. Roy. lugdb. 63.

Gramen tremulum majus. Bauh. pin. 2. Scheuch. gram. 204.

Habitat in Europæ partis siccioribus.

maxima.

3. Briza spiculis cordatis, flosculis septendecim. Hort. cliff. 23. Hort. ups. 20. Roy. lugdb. 63.

Gramen tremulum maximum. Bauh. pin. 2. Scheuch. gram. 204.

Habitat in Italia, Lusitania.

Eragrostis.

4. Briza spiculis lanceolatis, flosculis viginti.

Briza panicula spicata, spiculis lanceolatis. Guett. stamp. 1. p. 163.

Uniola calycibus diphyllis, spiculis ovato-lanceolatis. Gron. virg. 136.

71 E4

Gramen paniculis elegatissimis. Bauh. pin. 2. Scheuch. gram. 194. Moris. hist. 3. p. 204. s. 8. t. 6. f. 52.

Gramen Eranthemum s. Eragrostis. Barr. rar. t. 43.

Habitat in Europa australi ad agrorum versuras.

UNIOLA.

paniculata.

1. Uniola paniculata.

Uniola calycibus polyphyllis. Gron. virg. 136.

Uniola. Hort. cliff. 23. Roy. lugdb. 63.

Gramen myloicophorum oxyphyllon carolinianum. Pluk. alm. 173. t. 32. f. 6. Catesb. car. 1. p. 32. t. 32.

Habitat in Carolina.

spicata.

2. Uniola subspicata, foliis involutis rigidis.

Gramen parvum maritimum spicatum, foliis angustis rigidis. Clayt. 507.

Habitat in Americæ borealis maritimis.

Culmus spithameus, Foliis alternis rigidis involuto-mucronatis. Panicula minima, coarctata ut vix signum pedicellorum, secunda; calyx & glumæ carinatae flosculis quatuor.

DACTYLIS.

cynosuroides.

1. Dactylis spicis sparsis secundis scabris numerosis.

Gramen maritimum, spica crassa dactyloide terminali, odore rancido, culmo albo. Gron. virg. 135.

β. Dactylis spicis alternis secundis incisis erectis approximatis, calycibus unifloris subulatis. Gron. virg. 134.

Habitat in Virginia, Canada, Lusitania. ♃

Culmus bipedalis, arundinaceus. Folia in culmo sex, lata, culmo longiora, lævissima margine scabra, incurva, pagina interiore glauciore. Spicæ sex s. plurimæ, secundæ, divergentes, paleaceæ; flosculis imbricatis latere postico scabris. Calycibus unifloris carina scabris, mucronatis, flosculo longioribus, sessilibus, secundis. Pistillis villosis longioribus.

glomeratus.

2. Dactylis panicula secunda glomerata.

Cynosurus panicula secunda glomerata. Fl. suec. 85.

Poa flosculis confertis uno versu dispositis. Hort. cliff. 28. Roy. lugdb. 62.

Gramen spicatum, folio aspero. Bauh. pin. 3. prodr. 9. Scheuch. gram. 299.

Habitat in Europæ cultis ruderatis.

72

CYNOSURUS.

cristatus.

1. Cynosurus bracteis pinnatifidis. Hort. cliff. 493. Fl. suec. 81. Roy. lugdb. 64.

Gramen pratense cristatum, s. spica cristata lævi. Bauh. pin. 2. prodr. 8. Scheuch. gram. 79.

Habitat in Europæ pratis.

echinatus.

2. Cynosurus bracteis pinnato-paleaceis aristatis. Roy. lugdb. 64.

Gramen alopecuroides, spica aspera. Bauh. pin. 4. Scheuch. gram. 80.

Gramen alopecurum, spica aspera. Barr. rar. t. 123.

Habitat in Europa australiori.

Lima.

3. Cynosurus spica secunda, calycis gluma interiore spiculis subjecta. Lœfl.

Habitat in Hispania. ☉

Gramen vix spithameum. Foliorum vaginæ tumidiusculæ, folio ipso parvo. Spica secunda, arcte imbricata, oblonga, ex floribus secundis, sessilibus, duplici serie, compresso carinatis: calycina valvula exteriore compressa, majore; flores singuli constant flosculis 5.

durus.

4. Cynosurus spiculis alternis secundis sessilibus rigidis pedicellatis.

Gramen arvense, polypodii panicula crassiore. Barr. rar. 1213. t. 50.

Habitat in Europa australi.

cæruleus.

5. Cynosurus bracteis integris. Hort. cliff. 495. Fl. suec. 82. Roy. leid. 64.

Gramen glumis variis. Bauh. pin. 10. prodr. 21. Scheuch. gram. 83.

Habitat in Europæ pascuis uliginosis. ♃

ægyptius.

6. Cynosurus spicis quaternis obtusis dimidiatis, calycibus mucronatis.

Cynosurus spicis quaternis terminalibus horizontalibus. Roy. lugdb. 64.

Gramen ischæmum malabaricum speciosius, longioribus mucronatis foliis. Pluk. alm. 175. t. 300. f. 8.

Gramen Dactylon ægyptiacum. Bauh. pin. 7. theatr. 110. Roy. lugdb. 109. Moris. hist. 3. p. 184. s. 8. t. 3. f. 7. Scheuch. gram. 109.

Habitat in Africa, Asia, America.

indicus.

7. Cynosurus spicis digitatis linearibus, floribus ovato-lanceolatis.

73 E5

Cynosurus spicis aggregatis terminalibus deorsum aristatis. Roy. lugdb. 65.

Gramen Dactyloides spicis deorsum aristatis. Burm. zeyl. 106. t. 47. f. 1.

Gramen dactylon americanum minus. Scheuch. gram. 107.

Habitat in Indiis.

paniceus.

8. Cynosurus panicula subspicata, flosculis simplicibus biaristatis.

Panicum floribus conglomerato-spicatis lævibus arista dimidio brevioribus. Fl. suec. 54.

Panicum spica composita, aristis spica longioribus. Virid. cliff. 7. Roy. lugdb. 55.

Panicum spiculis spicatis scabritie adhærentibus. Hor. cl. 27.

Gramen paniceum, spica aspera. Bauh. pin. 8. Scheuch. gram. 47.

Habitat in Europæ agris cultis. ☉

aureus.

9. Cynosurus paniculæ spiculis sterilibus pendulis ternatis, floribus aristatis.

Gramen barcinonense, panicula densa aurea. Tournef. inst. 523.

Gramen panicula pendula aurea. Bauh. pin. 3. theatr. 33. Scheuch. gram. 149.

Gramen sciurum s. alopecurum minus, heteromalla panicula. Barr. rar. 1180. t. 4.

Habitat in Europa australi.

Spiculæ ternatæ, steriles; Calyce bivalvi, lineari, acuminato, involvente; Glumas solitarias, alternas, ovatas, obtusas, concavas, absque valvula minore, staminibus aut pistillis; nequeunt commode dici flores, sed potius pro involucris haberi; Flores bini ad basin spicularum, Calyce lineari, longitudine flosculorum, bifloro; Flosculo inferiori sessili; Gluma exteriore ovata, infra apicem arista longa recta; interiore angustissima. Flosculus alter, pedunculo longitudine flosculi prioris, minor, simillimus; tertii flosculi solum rudimentum apparet.

FESTUCA.

* Panicula secunda.

ovina.

1. Festuca panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. Fl. suec. 95.

Poa foliis setaceis compressis: caulino latiore, panicula 74 contracta secunda, corollis acuminato-aristatis. Act. stockh. 1741. p. 184.

Poa foliis setaceis, panicula ramosa, floribus petiolatis antrorsum spectantibus, glumis subulatis. Roy. lugdb. 62.

Poa spiculis ovato-angustis aristato-acuminatis. Fl. lapp. 55.

Gramen foliis junceis brevibus, majus, radice nigra. Bauh. pin. 5. prodr. 34. Scheuch. gram. 279.

Habitat in Europæ collibus apricis aridis vulgatissimum. ♃

β. Festuca spiculis viviparis. Fl. suec. 94.

Gramen paniculatum sparteum alpinum, panicula angusto-spadiceo viridi, proliferum. Scheuch. gram. 213. t. 1.

Habitat in Alpibus Lapponiæ, Helvetiæ, Scotiæ. ♃

duriuscula.

2. Festuca panicula nutante inferne ramosa, spicis adscendentibus hispidis, foliis setaceis. Roy. lugdb. 68.

Gramen pratense, panicula duriore laxa unam partem spectante. Raj. hist. 1286. Scheuch. gram. 285.

Gramen tenue duriusculum & pene junceum. Bauh. hist. 2. p. 463.

Habitat in Europæ pratis siccis.

rubra.

3. Festuca panicula secunda scabra, spiculis sexfloris aristatis: flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. Fl. suec. 93.

Gramen alpinum pratense, panicula duriore laxa spadicea: locustis majoribus. Scheuch. gram. 287.

Habitat in Europæ sterilibus siccis.

Magnitudine, colore maturitatis rubro, culmo tereti sed altero latere planiusculo, distingvitur a F. ovina.

amethystina.

4. Festuca panicula spicata, spiculis uno versu inclinatis submuticis. Roy. lugdb. 68.

Gramen montanum, foliis capillaribus longioribus, panicula heteromalla spadicea & velut amethystina. Scheuch. gram. 276.

Gramen paniculatum elatius, spicis longis muticis squamosis. Raj. hist. 1286. angl. 3. p. 411.

Habitat in Italia, Gallia, Anglia.

myuros.

5. Festuca panicula spicata nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris. Roy. leid. 68.

Gramen festuceum myurum, minori spica heteromalla. Barr. ic. t. 99. f. 1.

75

Gramen murorum, spica longissima. Raj. ang. 3. p. 415. hist. 286. Moris. hist. 3. p. 215. s. 7. t. 43.

Habitat in Anglia, Italia.

maritima.

6. Festuca spica lineari secunda recta, floribus adpressis subaristatis. Lœfl.

Gramen exile duriusculum maritimum. Scheuch. gr. 272.

Habitat in Hispania. ☉

Gr. vix spitamæum. Flores omnino spicati, secundi, aristis capillaribus: spiculæ sexfloræ. Folia subulata: vaginis striatis.

bromoides.

7. Festuca panicula secunda, spiculis erectis, calycis altera valvula integra, altera acuminata.

Festuca spicis erectis ad unum latus, palea altera calycina minima, altera acuminata. Roy. lugdb. 68.

Gramen paniculatum bromoides minus, paniculis aristatis unam partem spectantibus. Raj. angl. 3. p. 415. hist. 1287. Pluk. alm. 174. t. 33. s. 10. Scheuch. gram. 297.

Habitat in Anglia, Gallia.

* Panicula æquali.

decumbens.

8. Festuca panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore, caule decumbente. Fl. 92. It. scan. 226.

Gramen montanum avenaceum, locustis muticis tumentibus, pilosum. Scheuch. gram. 170.

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. Raj. angl. 3. p. 408. hist. 1288. Pluk. alm. 174. t. 34. f. 1. Mont. prodr. 53. t. 2. f. 1.

Habitat in Europæ pascuis siccis sterilibus.

elatior.

9. Festuca panicula secunda erecta, spiculis subaridis exterioribus teretibus. Fl. suec. 91.

Festuca panicula spicata, spiculis uno versu inclinatis submuticis. Roy. lugdb. 68.

Gramen pratense majus, locustis tumidis. Buxb. cent. 5. p. 41. t. 16.

Habitat in Europæ pratis fertilissimis.

fluitans.

10. Festuca panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. Fl. suec. 90.

Poa spiculis oblongis erectis. Hort. cliff. 28. Roy. lugdb. 62.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica. Bauh. pin. 2. theatr. 41. Scheuch. gram. 199.

Habitat in Europæ fossis & paludibus.

76

cristata.

11. Festuca panicula spicata lobata, spiculis ovatis latis sex floris hirsutis. Lœfl.

Habitat in Lusitaniæ collibus sterilibus.

Culmi e radice plurimi, vix digiti longitudine. Panicula subspicata, fere ovata, diversa ab Aira cristata flosculis pluribus iisque hirsutis, culmo breviore, facie autem accedit.

BROMUS.

secalinus.

1. Bromus panicula patente, spiculis ovatis, aristis rectis. Fl. suec. 84.

Festuca culmo paniculato, spicis compresso-ovatis. Fl. lapp. 28. Roy. lugdb. 67.

β. Festuca graminea, glumis hirsutis. Bauh. pin. 9. theatr, 143. Scheuch. gram. 250.

Gramen avenaceum segetale majus, gluma turgidiore. Moris. hist. 3. s. 8. t. 7. f. 16.

Habitat in Europæ agris secalinis arenosis. ☉

squarrosus.

2. Bromus panicula patula, spicis ovatis, aristis divaricatis.

Festuca graminea, glumis vacuis. Scheuch. gram. 251. t. 5. f. 11.

Gramen avenaceum, locustis amplioribus candicantibus glabris aristatis. Tournef. inst. 525.

Gramen phalaroides acerosum, nutante spica. Barr. ic. 24. f. 1.

Habitat in Gallia, Helvetia, Sibiria.

purgans.

3. Bromus panicula nutante crispa, foliis utrinque nudis: vaginis pilosis, glumis villosis.

Gramen bromoides catharticum. Few. peruv. 705. t. 1 ?

Habitat in Canada. Kalm. ♃

Culmus sesquipedalis, firmus. Folia latitudine arundinis, carinata, viridia, supra fere nude, subtus omnino glabra. Vaginæ foliorum retrosum pilosæ. Panicula crispa, flexuosa, nutans. Spiculæ flosculis 8 ad 14, oblongæ. Glumæ pilis brevissimis undique exus villosæ. Arista sub apice glumæ exterioris. Differt nostra a Fewillæi radicibus fibrosis nec squamosis; spiculis angustioribus.

ciliatus.

4. Bromus panicula nutante, foliis utrinque vaginisque subpilosis, glumis ciliatis.

Habitat in Canada; ex semine. D. Kalm.

Culmi tenues. Folia utrinque & vaginæ manifeste pubescentes. Panicula valde nutans, non crispis pedunculis. 77 Spiculæ oblongæ, compressæ, petalorum marginibus (non dorso) valde pilosis, qua nota facile distingvitur. Flosculi 8, sub apice aristati; calyces nudi. Glumæ corollae lanceolatae.

sterilis.

5. Bromus panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis.

Festuca avenacea sterilis elatior. Bauh. pin. 9. Moris. hist. 3. p. 212. s. 8. t. 7. f. 11.

Gramen avenaceum, panicula sparsa, locustis majoribus & aristatis. T. Scheuch. gram. 258.

Habitat in Europæ australioris agris, sylvis.

arvensis.

6. Bromus panicula nutante, spiculis ovato-oblongis. Fl. suec. 85.

Bromus culmo paniculato, spicis compressis. Fl. lapp. 27. Hort. cliff. 25.

Festuca graminea, juba affusa. Bauh. pin. 192.

Festuca avenacea sterilis elatior circa Upsaliam. Rudb. elys. 1. p. 87. f. 7. opt.

Gramen avenaceum villosum, locustis amplioribus viridantibus margine argenteo cinctis aristatis. T. Scheuch. gram. 253.

Ægilops major, caule & foliis arundinaceis, locustis glabrioribus & angustioribus e fusco xerampelinis. Dill. app. 60.

Habitat in Europa ad versuras agrorum. ☉

tectorum.

7. Bromus panicula nutante, spiculis linearibus. Fl. suec. 86.

Gramen avenaceum, locustis villosis angustis candicantibus & aristatis. Tournefort. inst. 526.

Gramen avenaceum, locustis villosis angustis candicantibus & aristatis. T. Scheuch. gram. 254.

Habitat in Europæ collibus siccis & tectis terrestribus.  ♂

hordeaceus.

8. Bromus panicula erecta coarctata. Fl. suec. 87.

Festuca avenacea sterilis humilior. Bauh. pin. 10.

Gramen avenaceum pratense, panicula squamata & villosa. Moris. hist. 3. p. 213. s. 8. t. 7. f. 18. ?

Habitat in Europæ collibus aridissimis sabulosis. ☉

giganteus.

9. Bromus panicula nutante, spiculis quadrifloris aristis brevioribus.

Gramen sylvaticum glabrum, panicula recurva. Vaill. paris. 93. t. 18. f. 3.

β. Bromus paniculæ ramis conjugato-binatis. Fl. suec. 88.

78

Festuca foliis digiti latitudine longissimis, panicula laxa. Roy. lugdb. 69.

Gramen bromoides aquaticum latifolium, panicula sparsa tenuissima aristata. Scheuch. gram. 264.

Habitat in Europæ sylvis siccis. ♃

pinnatus.

10. Bromus culmo indiviso, spiculis alternis subsessilibus teretibus. Fl. suec. 89. It. gotl. 180.

Festuca culmo alternatim spicato, spicis teretibus. Fl. lapp. 29. Roy. lugdb. 67.

Gramen, spica brizæ, majus. Bauh. pin. 9. prodr. 19. theatr. 133.

Habitat in Europæ sylvis montosis asperis. ♃

cristatus.

11. Bromus spiculis distiche imbricatis sessilibus depressis. Plant. camtsch. 1. *

Festuca culmo spicato, spiculis multifloris. Gmel. sibir. 1. p. 115. t. 23.

Gramen triticeum, spica latiore compacta, cristatum. Buxb. cent. 1. p. 32. t. 50. f. 3.

Habitat in Sibiria, Tataria. ♃

STIPA.

pennata.

1. Stipa aristis lanatis.

Festuca aristis paniculæ circiter longitudine plumosis. Roy. lugdb. 68.

Gramen spicatum, aristis pennatis. Tournef. inst. 518. Scheuchz. gram. 153.

Gramen sparteum pennatum. Bauh. pin. 5. theatr. 70.

Spartum austriacum. Clus. hist. 2. p. 221.

Habitat in Austria, Gallia.

juncea.

2. Stipa aristis nudis, calycibus semine longioribus.

Festuca aristis circiter longitudine paniculæ nudis. Roy. lugdb. 68.

Festuca junceo folio. Bauh. pin. 9. Theatr. 145. Scheuch. gram. 151.

Festuca longissimis aristis. Bauh. pin. 10. theatr. 153.

Habitat in Helvetia, Gallia.

avenacea.

3. Stipa aristis nudis, calycibus semen æquantibus.

Andropogon folio superiore spathaceo, pedunculis lateralibus oppositis unifloris, aristis flexuosis. Gron. virg. 133.

Habitat in Virginia.

Culmi tenues. Folium summum ventricosum longitudine 79 paniculae. Panicula pedunculis conjugatis, unifloris. Calycis gluma uniflora, pallida, bivalis, aequalis. Corollae arista terminalis, contorta basi articulata, nuda, longitudine pedunculorum. Gramen hoc Avena sativa minus est.

Entire species membranacea from author’s Addenda.

membranacea.

4. Stipa pedicellis dilatatis membranaceis.

Habitat in Hispania. Lœfling.

Gr. vix pedale, habtu Avenæ. Panicula simplex, vix subdivisa, laxa, debilis. Pedicelli membranacei, ancipites, obtusiusculi. Calycis arista longitudinæ aristæ corollinæ.

AVENA.

sibirica.

1. Avena paniculata, calycibus unifloris, seminibus hirsutis, aristis calyce triplo longioribus.

Festuca glumis villosis, aristis calyce triplo longioribus. Gmel. sibir. 1. p. 113. t. 22.

Habitat in Sibiria.

elatior.

2. Avena calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito mutico, masculo aristato. Fl. suec. 98.

Avena calycibus bifloris, panicula laxe spicata: pedunculis prioribus fasciculatis. Guett. stamp. 1. p. 182.

Gramen avenaceum, panicula acerosa, semine paposo. Dill. app. 48.

Gramen avenaceum elatius, juba longa splendente. Raj. meth. 179. angl. 3. p. 406. Moris. hist. 3. p. 214. s. 8. t. 7. f. 37. Scheuch. gram. 239. Hall. helv. 225.

β Avena panicula nutante, calycibus bifloris: altero flosculo aristato. Roy. lugdb. 66.

Gramen nudosum, avenacea panicula, radice tuberibus prædita. Bauh. pin. 2. prodr. 3. theatr. 18. Scheuch. gram. 237.

Habitat in Europæ maritimis & apricis.

pensylvanica.

3. Avena panicula attenuata, calycibus bifloris seminibus villosis, aristis calyce duplo longioribus.

Habitat in Pensylvania. Kalm.

lœflingiana.

4. Avena panicula contracta, flosculis binis apice biaristatis, dorso arista reflexa. Lœfl.

Habitat in Hispania.

Gramen vix digiti longitudine; culmi plures ex radice. Folia planiuscula: summum ventricosum latius. Panicula coarctata, crassa. Calyx flosculis longior. Aristæ terminales, setaceae, longitudine corollarum: dorsalis duplo longior, torta.

sativa.

5. Avena calycibus dispermis, seminibus lævibus. Hort. cliff. 25. Hort. ups. 20. Mat. med. 38. Roy. lugdb. 65.

Avena nigra. Bauh. pin. 23.

β. Avena alba. Bauh. pin. 23.

Habitat   —   —   —  ☉

80

fatua.

6. Avena panicula patente, calycibus trifloris, flosculis basi pilosis. Fl. suec. 97.

Avena seminibus hirsutis. Fl. lapp. 30. Roy. lugdb. 65.

Festuca utriculis lanugine flavescentibus. Bauh. pin. 10.

Gramen avenaceum, locustis lanugine flavescentibus. Scheuch. gram. 239.

Habitat in Europæ agris inter segetes. ☉

flavescens.

7. Avena panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. Roy. lugdb. 66.

Gramen avenaceum pratense elatius, panicula flavescente, locustis parvis. Raj. angl. 3. p. 407. hist. 1284. Scheuch. gram. 223.

Gramen avenaceum, spica sparsa flavescente, locustis parvis. Moris. hist. 3. p. 215. s. 8. t. 7. f. 42.

Habitat in Germania, Anglia, Gallia.

fragilis.

8. Avena spicata, flosculis subquaternis calyce longioribus.

Gramen loliaceum lanuginosum spica fragili articulata, glumis pilosis aristatum. Scheuch. gram. 32.

Gramen loliaceum spurium hirsutum, aristis geniculatis. Barr. ic. 905. f. 1. 2. 3.

Habitat in Lusitania, Hispania. Lœfl.

pratensis.

9. Avena calycibus quinquefloris, panicula spicata.

Avena panicula spicata, spiculis cylindricis culmo oppressis. Guett. stamp. 1. p. 182.

Avena spicis erectis, calyce spiculis breviore. Fl. lapp. 31. Fl. suec. 96.

Avena calycibus trifloris, panicula nutante, foliis planis. Gmel. sibir. 1. p. 129.

Gramen avenaceum montanum, spica simplici, aristis recurvis. Raj. angl. 3. p. 252. t. 21. f. 1. Scheuch. gram. 226.

β. Gramen avenaceum glabrum s. potius hirsutum, panicula purpuro-argentea splendente. Raj. angl. 3. p. 406. t. 21. f. 2.

Habitat in Europæ pascuis siccis apricis.

spicata.

10. Avena spicata, calycibus spiculis sexfloris longioribus: petalo exteriore apice aristato furcatoque.

Habitat in Pensylvania.

Gramen angustum; Folia linearia. Spica composita ex spiculis 3. s. 4. remotis, erectis: Spiculæ subpedunculatae: singulis Calyx diphyllus, subulatus, aequalis, spicula longior; Flosculi 6, sessiles, erecti: Petalo exteriore 81 F apice bifido in apices duos setaceos, e quorum divisura arista articulata, longitudine spiculae. Facies Festucae decumbentis.

LAGURUS.

ovatus.

1. Lagurus spica ovata. Hort. cliff. 25.

Gramen alopecuroides, spica rotundiore. Bauh. pin. 4. theatr. 56.

Gramen spicatum tomentosum longissimis aristis donatum. T. Sheuch. gram. 58.

Habitat in Italia, Gallia, Sicilia, Lusitania. ☉

ARUNDO.

Bambos.

1. Arundo arbor. Bauh. pin. 18. Hort. cliff. 25. Fl. zeyl. 47. Roy. lugdb. 67.

Tabaxir & Mombu arbor. Bauh. hist. 1. p. 222.

Ily. Rheed. mal. 1. p. 25. t. 16.

Habitat in India utraque. ♄

Donax.

2. Arundo calycibus trifloris, panicula diffusa. Roy. lugdb. 66.

Arundo sativa. Virid. cliff. 7. Hort. cliff. 26.

Arundo sativa, quæ Donax dioscoridis. Bauh. pin. 17. theatr. 271.

β Arundo indica laconica versicolor. Moris. hist. 3. p. 219. s. 8. t. 8. f. 9. Hort. cliff. 26.

Habitat in Hispania, Galloprovincia.

phragmites.

3. Arundo calycibus quinquefloris, panicula laxa. Roy. lugdb. 66. Gron. virg. 137.

Arundo panicula laxa, flosculis quinis. Fl. suec. 99.

Arundo panicula laxa, calycibus subbifloris. Sauv. monsp. 38.

Arundo vulgaris s. phragmites dioscoridis. Bauh. pin. 17. Scheuch. gram. 161.

Habitat in Europæ lacubus fluviis. ♃

epigejos.

4. Arundo calycibus unifloris, panicula erecta, foliis subtus glabris.

Arundo panicula coarctata erecta integra, foliis inferne glabris. Fl. suec. 101.

Gramen arundinaceum paniculatum montanum, panicula spadiceo viridi, semine papposo. Scheuch. gram. 124.

Habitat in Europæ collibus aridis. ♃

82

Calamogrostis.

5. Arundo calycibus unifloris, culmo ramoso. Fl. lapp. 42. Fl. suec. 100. Roy. lugdb. 66.

Gramen arundinaceum, panicula molli spadicea, majus. Bauh. pin. 7. theatr. 94. Scheuch. gram. 122. t. 3. f. 5.

Habitat in Europæ paludibus graminosis. ♃

arenaria.

6. Arundo calycibus unifloris, foliis involutis mucronato-pungentibus.

Arundo foliorum lateribus convolutis acumine pungente. Fl. lapp. 43. Fl. suec. 102.

Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis longioribus. Bauh. pin. 5.

Gramen spicatum secalinum maritimum maximum, spica longiore. T. Scheuch. gram. 138.

Habitat in Europa ad maris litora arenosa. ♃

ARISTIDA.

adscensionis.

1. Aristida.

Gramen avenaceum, panicula minus sparsa, cujus singula grana tres aristas longissimas habent. Sloan. jam. 35. hist. 1. p. 16. t. 2. f. 56.

Gramen avenaceum maderaspatanum, panicula sparsa aristis longioribus ornata. Pluk. alm. 174. t. 191. f. 3 ?

Habitat in Insula Adscensionis una ex quatuor istius pauperrimæ Floræ plantis, quarum 1. Sherardia fruticosa 2. Euphorbia origanoides. 3. Portulaca. Osbeck. ♃

Habitus Festucæ ovinæ, sed paulo major. Radix cespitem constituens. Culmi inferne ramosi. Folia e basi latiore sensim angustata, plano-canaliculata, subulata: Panicula oblonga, distincta glumis corollae univalvibus, filiformibus, longitudinaliter convolutis, triplici arista terminatis.

APLUDA.

mutica.

1. Apluda.

Schœnanthus avenaceus procumbens maderaspatanus, bupleuri folio. P. Scheuch. gram. 119 ?

Habitat in India.

Culmi longissimi, bipedales & ultra, debiles, glabri, geniculis tumidis. Folia longa, plana, lanceolata, petiolata s. versus vaginam attenuata in petiolum. Panicula angusta, parva, e lateribus exiens, e vaginis minorum foliorum uti Lagurus. Flores in nostra omnino mutici, quo a Scheuchzeriana differunt.

83 F2

LOLIUM.

perenne.

1. Lolium spica mutica.

Lolium spicis muticis, radice perenni. Hort. cliff. 24. Fl. suec. 104. Roy. lugdb. 69.

Lolium spicis compressis, radice perenni. Fl. lapp. 32.

Gramen loliaceum, angustiore folio & spica. Bauh. pin. 9. theatr. 127. Scheuch. gram. 25.

Habitat in Europa ad agrorum versuras solo fertili. ♃

temulentum.

2. Lolium spica aristata.

Lolium spicis aristatis, radice annua. Hort. cliff. 23. Fl. suec. 103. Roy lugdb. 69.

Gramen loliaceum, spica longiore, s. Lolium dioscoridis. Bauh. pin. 9. theatr. 121. Scheuch. gram. 31.

Habitat in Europæ agris inter Hordeum, Linum. ☉

ELYMUS.

arenarius.

1. Elymus foliis mucronato-pungentibus. It. scan. 336. Gen. nov. 1094.

Secale spiculis geminatis. Fl. suec. 106.

Triticum foliis acuminatis pungentibus. Roy. lugdb. 71.

Gramen caninum maritimum, spica triticea, nostras. Raj. hist. 1256. Scheuch. gram. 6.

Habitat ad Europæ litora marina in arena mobili. ♃

Sibiricus.

2. Elymus spica flaccido pendula, spiculis binatis. Hort. ups. 22. * Gen. nov. 1094.

Triticum radice perenni, spiculis binis longissime aristatis, Gmel. sibir. 1. p. 123. t. 28.

Habitat in Sibiria. ♃

canadensis.

3. Elymus spica flaccido-pendula, spiculis inferioribus ternatis; superioribus binatis. Gen. nov. 1094.

Gramen secalinum majus altissimum virginianum. Moris. hist. 3. p. 180. s. 8. t. 10. f. 2. Raj. suppl. 599.

Habitat in Canada. Kalm. ♃

Convenit in plurimis cum E. Sibirico, a quo tamen differt 1. Spiculis villosis, nec nudis. 2. involucris in aristam exeuntibus longioribus ipsa spicula; demtis aristis; at in sibirica involucrum minus subulatum, sed fere lanceolatum in aristam definens, quae longe brevior sua spicula. 3. Spicae inferne ternae, quum Sibirica semper duas obtineat. 4. Spiculae, dum florent, dehiscunt a scapo patulo, in sibirica vero spiculae approximatae sunt scapo. Variat haec spicis incurvis & pendulis. 84 Aristæ corollinæ cum maturescit fructus patenti-reflexae sunt contra ac in Sibirica.

virginicus.

4. Elymus spica erecta, spicula involucro longiore. Hort. ups. 22.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, involucris flosculos crassitie & longitudine superantibus. Gron. virg. 13.

Habitat in Virginia. ♃

caput medus.

5. Elymus spiculis unifloris involucris setaceis patentissimis.

Elymus involucris reflexo-patentibus. Gen. nov. 1094.

Avena lusitanica spicata, caput medusæ referens. Moris. hist. 3. p. 210. Raj. suppl. 611.

Gramen hordeaceum, spica aristis longissimis circumvallata. Scheuch. gram. 20. ?

Habitat in Lusitaniæ, Hispaniæ maritimis.

Entire species Hystriæ from author’s Addenda.

Hystriæ.

6. Elymus spiculis involcro destitutis.

Gramen avenaceum, locustis aristatis, paniculis echinum referentibus. Gronov.

Habitat in   —   —   —   —

Spica composita ex Spiculis duabus ad singulum dentem. Spiculæ quadrifloræ; aristis longis. Involucra nulla, sed horum loco Calli duo.

SECALE.

cereale.

hybernum.

1. Secale glumarum ciliis scabris. Hort. ups. 22.

Secale hybernum vel majus. Bauh. pin. 22. theatr. 425.

vernum.

β. Secale vernum s. minus. Bauh. pin. 23.

Habitat   —   —   —   — ☉

villosum.

2. Secale glumarum ciliis villosis, squamis calycinis cuneiformibus.

Gramen spicatum secalinum, glumis villosis in aristas longissimas desinentibus. Tournef. inst. 518.

Gramen secalinum maximum. Park. theatr. 1144.

β. Gramen creticum spicatum secalinum, glumis ciliatibus Tournef. cor. 39. Buxb. cent. 5. p. 21. t. 41.

Habitat in Europa australi, & in oriente.

orientale.

3. Secale glumis hirsutis, squamis calycinis subularis.

Gramen orientale secalinum, spica brevi & lata. Tournef. cor. 39.

Habitat ad Archipelagum.

creticum.

4. Secale glumis extrorsum ciliatis.

Gramen creticum spicatum secalinum altissimum, tuberosa radice. Tournef. cor. 39. Scheuch. gram. 22.

Habitat in Creta.

HORDEUM.

vulgare.

1. Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis aristatis; ordinibus duobus erectioribus.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, seminibus corticatis. Hort. ups. 22. Mat. med. 35.

85 F3

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis. Hort. cliff. 24. Roy. lugdb. 69.

Hordeum polystichon vernum. Bauh. pin. 22. theatr. 439.

cœleste.

β. Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, seminibus decorticatis. Hort. ups. 23.

Habitat   —   —   —   —  ☉

hexastichon.

2. Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus sexfariam æqualiter positis. Hort. ups. 23.

Habitat   —   —   —   —  ☉

distichon.

3. Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus imbricatis. Hort. ups. 23.

Hordeum distichon. Bauh. pin. 22.

dist. nudum.

β. Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus imbricatis decorticatis.

Habitat   —   —   —   —  ☉

zeocriton.

4. Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus patentibus corticatis. Hort. ups. 23. n. 5.

Zeocriton s. oryza germanica. Bauh. pin. 22.

Habitat   —   —   —   —  ☉

murinum.

5. Hordeum flosculis lateralibus masculis aristatis. Hort. cliff. 24. Fl. suec. 107. Roy. lugdb. 69.

Gramen hordeaceum minus & vulgare. Bauh. pin. 8. theatr. 134. Scheuch. gram. 14.

β. Gramen spicatum secalinum minus. Scheuch. gram. 17. Vaill. paris. 83. t. 17. f. 6.

Habitat in Europæ locis ruderatis. ☉

jubatum.

6. Hordeum aristis involucrisque setaceis longissimis.

Habitat in Canada. Kalm.

Habitus hordei murini, sed involucra & aristæ setaceæ quadruplo longiores, quam tota spica, unde singularis facies graminis.

TRITICA.

* Annua.

æstivum.

1. Triticum glumis ventricosis glabris imbricatis aristatis. Hort. ups. 21.

Triticum radice annua, spica glabra aristata. Hort. cliff. 24. Roy. lugdb. 170.

Triticum æstivum. Bauh. pin. 21.

Habitat   —   —   —   —  ☉

86

hybernum.

2. Triticum glumis ventricosis lævibus imbricatis submuticis. Hort. ups. 21. Mat. med. 36.

Triticum radice annua, spica mutica. Hort. cliff. 24. Roy. lugdb. 70.

Triticum hybernum, aristis carens. Bauh. pin. 21.

Habitat   —   —   —   —  ☉

turgidum.

3. Triticum glumis ventricosis villosis imbricatis obtusis. Hort. ups. 21.

Triticum radice annua, glumis villosis. Hort. cliff. 24. Roy. lugdb. 70.

Triticum spica villosa quadrata breviore & turgidiore. Moris. hist. 3. p. 176. s. 8. t. 1. f. 14.

Habitat   —   —   —   —  ☉

Spelta.

4. Triticum calycibus truncatis quadrifloris, flosculis aristatis hermaphroditis: intermedio neutro. Hort. ups. 21.

Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis involucro destitutis. Sauv. monsp. 39.

Zea dicoccos vel Spelta major. Bauh. pin. 22. theatr. 412. t. 414.

Habitat   —   —   —   —  ☉

monococcum.

5. Triticum involucris unifloris, floribus aristatis, spica disticha. Sauv. monsp. 39. †

Hordeum distichum spica nitida s. Briza nuncupatum. Tournef. inst. 513.

Zea Briza dicta s. monococcos germanica. Bauh. pin. 21.

Briza monococcos dodonæi. Lob. ic. 31.

Habitat   —   —   —   —

* Perennia.

repens.

6. Triticum calycibus subulatis trifloris acuminatis.

Triticum radice repente, foliis viridibus. Fl. lapp. 33. Fl. svec. 105. Hort. cliff. 24. Mat. med. 37. Roy. lugdb. 70.

Gramen caninum arvense s. Gramen dioscoridis. Bauh. pin. 1. Scheuch. gram. 5.

Habitat in Europæ cultis. ♃

caninum.

7. Triticum calycibus subulatis quadrifloris aristatis.

Gramen caninum non repens elatius, spica aristata. Moris. hist. 3. p. 177. s. 8. t. 1. f. 2. Buxb. cent. 4. p. 29. t. 50.

87 F4

Gramen loliaceum radice repente s. Gramen officinarum, longioribus aristis donatum. T. Vaill. paris. 81. t. 17. f. 2.

Graminis spica triticea repentis vulgaris varietas cum spica aristata. Scheuch. gram. 9.

Habitat in Europæ sepibus. ♃

TRIGYNIA.

ERIOCAULON.

quinquangulare.

1. Eriocaulon culmo quinquangulari, calyce universali pentaphyllo. Fl. zeyl. 48. *

Scabiosa graminea nudicaulis, capitulis argenteis s. Statice minima maderaspatana. Pluk. alm. 366. t. 221. f. 7.

Habitat in India. ♃

sexangulare.

2. Eriocaulon culmo sexangulari, foliis ensiformibus. Fl. zeyl. 49.

Gramen junceum indiæ orientalis minus, capitulo rotundo ex paleaceis spiculis in cacumine caulis glomerato. Pluk. mant. 48.

Habitat in India. ♃

setaceum.

3. Eriocaulon culmo sexangulari, foliis setaceis. Fl. zeyl. 50.

Randalia malabarica, capillacco folio. Petiv. topic. 344.

Tsieru-kotsijelleti-pullu. Rheed. mal. 12. p. 129. t. 63.

Habitat in India.

decangulare.

4. Eriocaulon culmo decangulari, foliis ensiformibus.

Eriocaulon noveboracense, capitulo albo globoso s. Globularia americana statices haud absimilis, cauliculis lana atro-nitente refertis. Pluk. amalth. t. 409. f. 5.

Randalia americana procerior. Pet. gaz. t. 6. f. 2.

Globulariæ affinis aquatica, caule tenui aphyllo gramineo, capitulis albicantibus parvis globosis, foliis paucis humistratis gramineis. Gron. virg. 13.

Habitat in Americæ septentrionalis paludibus.

MONTIA.

fontana.

1. Montia. Fl. lapp. 30. Fl. suec. 108. Roy. lugdb. 199.

Montia aquatica minor. Mich. gen. 18. t. 13. f. 2.

Cameraria arvensis minor. Dill. giss. 46.

88

Alsinoides annua verna. Vall. paris. t. 3. f. 4.

Alsine palustris, portulacæ aquaticæ similis. Raj. hist. 1035. Pet. herb. t. 10. f. 12.

Portulaca arvensis. Bauh. pin. 288.

Habitat in Europa ad scaturigines. ☉

PROSERPINACA.

palustris.

1. Proserpinaca. Act. ups. 1741. p. 81.

Trixis. Mitch. E. N. C. 1748. n. 23.

Habitat in Virginiæ paludibus.

Radix repens. Caules pedales, teretiusculi. Folia alterna, lanceolata, serrata, in petiolos desinentia: demersa s. ima in lacinias lineares pinnatifida. Flores axillares, solitarii. Fructus figura Poligoni.

HOLOSTEUM.

cordatum.

1. Holosteum foliis subcordatis. Gen. nov. 1095.

Alsine foliis subcordatis, stipulis utrinque quaternis. Hort. ups. 24.

Alsine americana, nummulariæ folio. Herm. parad. 11. t. 11.

Habitat in Jamaica, Surinama.

succulentum.

2. Holosteum foliis ellipticis carnosis. Gen. nov. 1095.

Alsine foliis ellipticis succulentis. Cold. noveb. 9.

Habitat in Noveboraco.

hirsutum.

3. Holosteum foliis orbiculatis hirsutis. Gen. nov. 1095.

Alsine foliis orbiculatis hirsutis, floribus sessilibus. Roy. mss.

Habitat in Malabaria.

umbellatum.

4. Holosteum floribus umbellatis.

Spergula foliis oppositis, pedunculis umbellatis. Guett. stamp. 298. Dalib. paris. 134.

Holosteum caryophyllæum arvense. Tabern. ic. 233.

Lychnis graminea hirsuta umbellifera. Moris. hist. 2. p. 546. s. 5. t. 22. f. 46.

Caryophyllus arvensis umbellatus, folio glabro. Bauh. pin. 210.

Caryophyllus arvensis. Bauh. hist. 3. p. 361.

Habitat in Germaniæ, Galliæ arvis. ☉

89

MOLLUGO.

oppositifolia.

1. Mollugo foliis oppositis lanceolatis, ramis alternis, pedunculis lateralibus confertis unifloris. Fl. zeyl. 52. *

Habitat in Zeylona.

tetraphylla.

2. Mollugo foliis quaternis obovatis, panicula dichotoma. Hort. cliff. 28. Roy. lugdb. 215. Sauv. monsp. 164.

Anthyllis marina alsinefolia. Bauh. pin. 282.

Anthyllis alsinefolia polygonoides major. Barr. rar. 103. f. 534.

Habitat in Italiæ, Narbonæ vineis. ☉

Huic petala 4, ovata, calyce breviora.

pentaphylla.

3. Mollugo foliis quinis obovatis æqualibus, floribus paniculatis. Fl. zeyl. 51.

Alsine ramosa procumbens quadrifolia, ad radicem polyphylla. Burm. zeyl. 13. t. 8. f. 12.

Habitat in Zeylona.

verticillata.

4. Mollugo foliis verticillatis cuneiformibus acutis, caule subdiviso decumbente, pedunculis unifloris. Hort. ups. 24.

Mollugo foliis sæpius septenis lanceolatis. Gron. virg. 14. Alsine Spergula mariana, latiori folio, floribus ad nodos pediculis curtis circa caulem insidentibus, calycibus eleganter punctatis. Pluk. mant. 9. t. 332. f. 5.

β. Mollugo foliis septenis linearibus. Hort. cliff. 28.

Alsine procumbens, gallii facie, africana. Herm. lugdb. 19. t. 21. Ehret. pict. t. 6. f. 3.

Habitat in Africa, Virginia. ☉

MINUARTIA.

dichotoma.

1. Minuartia floribus confertis dichotomis. Lœfl. epist. VI. 33.

Habitat in Hispania. ☉

Plantula rigida, dura, tenax, sæpius simplex. Folia opposita, setacea. Flores cymosi in capitulum quadratum, arcte dichotomum, fastigiatum, caule sæpius majus, sessiles. Bracteæ setaceæ, flore longiores, apice recto. Semina quinque ad octo, subrotunda, reniformia. Color plantæ subfuscus. Lœfl.

campestris.

2. Minuartia floribus terminalibus alternis bractea longioribus. Lœfl. epist. VIII: 44.

Habitat in Hispaniæ collibus planis. ☉

90

montana.

3. Minuartia floribus lateralibus alternis bractea longioribus, Lœfl. epist. VIII: 43.

Habitat in Hispaniæ collibus altis. ☉

QUERIA.

hispanica.

1. Queria floribus confertis. Lœfl.

Habitat in Hispania. ☉

Antecedente minor, fragilior. Capitulum florum obsoletius tetragonum, facillime a caule discedens. Bracteæ setaceæ, erectæ, apice extrorsum hamatæ, vestibus adhærentes. Semen 1, compressum, subrotundum. Color plantæ albidus. Habitus antecedentis & structura floris eadem; at Semina solitaria & plura constituunt genera diversissima.

canadensis.

2. Queria floribus solitariis, caule dichotomo.

Mollugo foliis oppositis, stipulis quaternis, caule dichotomo. Gron. virg. 14 ?

Habitat in Canada, Virginia. ♃

Radix fibrosa. Caulis strictus, dichotomus, spithamæus, teres, filiformis, erectus. Herba lini cathartici. Folia opposita, lanceolato-ovata, integerrima, adspersa utrinque punctis fuscis. Stipulæ geminæ utrinque, acutæ, membranaceæ. Flores solitarii, subpedunculati, parvi, virides, ex singula dichotomia. Calyx quinquepartitus: foliolis obtusiusculis, subfornicatis. Petala nulla. Stamina 3, Antheris flavis. Germen subrotundum. Styli tres. Spontanea planta altior caule capillari; culta crassior & foliis minime punctatis.

LECHEA.

minor.

1. Lechea foliis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis. Gen. nov. 1074. *

Capraria foliis integerrimis. Gron. virg. 75.

Scoparia foliis tenuissimis in plurimos & tenuissimos ramulos divisa & subdivisa. Raj. suppl. 132.

Habitat in Canadæ sylvis glareosis. ♃

major.

2. Lechea foliis ovati-lanceolatis, floribus lateralibus vagis. Gen. nov. 1074. f. 4. *

Habitat in Canadæ aridis.

А Вам помог наш сайт? Мы будем рады если Вы оставите несколько хороших слов о нас.
Категории
Рекомендации
Можно выбрать
Интересное
А знаете ли вы, что нажав сочетание клавиш Ctrl+F - можно воспользоваться поиском по сайту?
X
Copyrights © 2015: FARMF.RU - тесты, лекции, обзоры
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru